Наукові конференції України, XVII ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ та інженерна освіта

Розмір шрифту: 
ДИНАМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ КОМПЛЕКТНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ НА ОПОРАХ КОЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНИХ 3D-МОДЕЛЕЙ
Volodymyr Mikhail Chupryna

Остання редакція: 2016-06-16

Тези доповіді


Розглянута актуальна проблема розробки параметричних 3D-моделей комплектних шпиндельних вузлів верстатів в САПР. Показана можливість використання базових параметрів для компоновки та оптимізації конструкцій шпиндельних вузлів. Розроблена методика багатопараметричної динамічної оптимізації  шпиндельного вузла за методом Парето. Наведено приклад застосування розробленої методики.


Ключові слова


параметрична модель; шпиндельний вузол; динамічнні показники; багатокритеріальна оптимізація; метод Парето