Оргкомітет

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ - голова

 1. Михайло Захарович Згуровський, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Співголови

 1. В Сілбершмидт, Університет Лафборо, Велика Британія
 2. Валерий Владимирович Харченко, Інститут проблем міцності, Україна
 3. Георгий Иванович Пейчев, Технический директор ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», Україна
 4. Юрій Олександрович Тітов, Голова Ради Асоціації "Укргідравліка", генеральний директор ЗАТ "Гідросила ГРУП", Україна
 5. Павло Леонідович Штутман, Голова наглядової ради "ГІДРОСИЛА", Україна
 6. Рауль Сергійович Турманідзе, Грузинський технічний університет, Грузія
 7. Григорій Валентинович Петришин, Гомельський державних технічний університет імені П.О.Сухого, Білорусь
 8. Пєнка Нєдєлчева, Габрово, Болгарія
 9. Любодраг Танович, Бєлградський університет, Сербія та Чорногорія
 10. Ярослав Стричек, Вроцлавський політехнічний університет, Польща
 11. Євгеній Русинський, Вроцлавський політехничний університет, Польща
 12. Михайло Юхимович Ільченко, Інститут телекомунікаційних систем НТУУ "КПІ", Україна
 13. Володимир Станіславович Кривцов, Україна
 14. Сергій Андрійович Бичков, ДП "АНТОНОВ", Україна
 15. Володимир Михайлович Тонконогий, Україна
 16. Геннадій Олександрович Оборський, Одеський національний політехнічний університет, Україна
 17. Олександр Миколайович Гузь, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, Україна
 18. Олександр Федорович Дащенко, Інститут машинобудування, Україна
 19. Віктор Тимофійович Грінченко, Інституту гідромеханіки, Україна
 20. Микола Васильйович Новіков, Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Национальної академії наук України, Україна
 21. Микола Іванович Бобир, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 1. Георгий Иванович Пейчев, Технический директор ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс», Україна
 2. Р. Д. Искович-Лотоцкий
 3. М. Б. Штерн
 4. Валерий Владимирович Скороход
 5. Віктор Дмитрович Ковальов
 6. Олександр Григорович Гребенніков
 7. Євстахій Іванович Крижанівський
 8. Э. В. Кондратюк
 9. Игорь Петрович Мазур
 10. Олег Иванович Драчёв
 11. Валерий Владимирович Харченко, Інститут проблем міцності, Україна
 12. Петро Петрович Мельничук, Житомирський державний технологічний університет, Україна
 13. Григорій Валентинович Петришин, Гомельський державних технічний університет імені П.О.Сухого, Білорусь
 14. Євгеній Русинський, Вроцлавський політехничний університет, Польща
 15. Сергій Андрійович Бичков, ДП "АНТОНОВ", Україна
 16. Володимир Михайлович Тонконогий, Україна
 17. Володимир Станіславович Кривцов, Україна
 18. Георгий Алексеевич Кривов
 19. Геннадій Олександрович Оборський, Одеський національний політехнічний університет, Україна
 20. Віктор Тимофійович Грінченко, Інституту гідромеханіки, Україна
 21. Олександр Миколайович Гузь, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, Україна
 22. Олександр Федорович Дащенко, Інститут машинобудування, Україна
 23. Александр Григорьевич Величко
 24. Казбек Александрович Гогаев
 25. Юрий Сергеевич Пройдак
 26. Юрий Николаевич Внуков
 27. Анатолий Иванович Грабченко
 28. Олексій Якович Качан
 29. Олександр Федорович Саленко, Кременчуцький державний університет ім.М.Остроградського, Україна
 30. Володимир Миколайович Кропівний, Кировоградський ДТУ, Україна
 31. Валентин Миколайович Данченко
 32. Володимир Олександрович Стрижало, Інститут проблем міцності, Україна
 33. Петро Володимирович Ясній, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
 34. Іграмотдін Серажутдінович Алієв, Донбаська державна машинобудівна академія, Україна
 35. Геннадій Анатолійович Баглюк, Історія Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
 36. Сергей Анатольевич Клименко, Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
 37. Сергейч Иванович Сидоренко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ - голова

 1. Микола Іванович Бобир, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Заступники голови

 1. Олександр Федорович Луговський, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 2. Віталій Анатолійович Пасічник, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
 3. Валентин Миколайович Тихенко, Одеський національний політехнічний університет, Україна
 4. Олег Михайлович Яхно, Професор кафедри ПГМ НТУУ "КПІ", Київ, Україна, Україна
 5. Василь Борисович Струтинський, Д.т.н., професор, завідувач кафедри КВМ НТУУ "КПІ", Київ, Україна, Україна
 6. Юрій Володимирович Петраков, НТУУ "КПІ" Механіко-машинобудівний інститут, Україна
 7. Вячеслав Андреевич Титов, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Україна
 8. Андрій Єлісейович Бабенко, КПІ ім. Ігоря Сікорського
 9. Юрій Михайлович Данильченко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 10. Леонід Федорович Головко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 11. Ігор Віталійович Крівцун, КПІ імю Ігоря Сікорського, Україна

Учені секретарі

 1. Наталія Валеріївна Семінська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

Технічні секретарі

 1. Ірина Іванівна Бабієнко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 2. Андрій Валерійович Кліско, Національний технічний університете України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
 3. Ольга Віталіївна Холявік, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 4. Оксана Ярославівна Юрчишин, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 5. Руслан Степанович Борис, НТУУ "КПІ", Механіко-машинобудівний інститут
 6. Світлана Михайлівна Поладько, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 7. Антон Миколайович Бабак, асистент кафедри Динаміки та міцності машин та опору матеріалів. Механіко машинобудівного Інституту. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна, Україна


 

Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua

Матеріали конференції, виконані відповідно вимогам до оформлення http://conf.mmi.kpi.ua, будуть надруковані, на початок конференції, у збірнику.

Повні тексти доповідей, рекомендовані оргкомітетом (після їх заслуховування), що відповідають вимогам до спеціалізованих видань України та оформлені згідно вимог публікуються у міжнародному науково-технічному журналі «Mechanics and Advanced Technologies» (http://journal.mmi.kpi.ua/)

Журнал «Mechanics and Advanced Technologies» входить до переліку профільних видань ВАК України та реферується у Реферативних журналах "Джерело" (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,  включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова»  та міжнародні бази даних: Google Scholar, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, Index Copernicus, WorldCat, BASE, EBSCO

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг тез становить 2-4 повні сторінки, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал «одинарний», формат А4 (210×297), поля : верхне-2,5, нижне-2,5, леве-2, 0, праве-2,0 см.

УДК… (12 рt) напівжирний, розмір кегля - 12pt, між строковий інтервал - "Одинарний", рівняння по лівому краю, відступ знизу однієї строки (12pt).

НАЗВА  (14pt)

Назва МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ- великими буквами (14pt), шрифт - напівжирний , рівняння по центру, переноси слів у назві не припустимі. Між назвою та основним текстом пропуск однієї строки (12pt).

Автор 1: Прізвище1 І.Б.

Автор 2: Прізвище2 І.Б.

(Наприклад Іванов1 М.В.,  Петров2 О.Л.) (12pt)

1- організація, Місто, Країна

2- організація, Місто, Країна

(Наприклад 1 - КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна) (12pt)

Анотація (розмір кегля - 10pt), інтервал - "Одинарний", Курсив, з абзацним відступом –0,9 см. Рівняння по ширині. Об'єм від 800 до 1000 знаків

Основний текст - шрифт "Times New Roman» (розмір кегля - 12pt), інтервал - "Одинарний", з абзацним відступом – 0,9 см. Рівняння по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати.

Стиль для усіх абзаців - “Звичайний".

Формули набираються у редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype“(12pt). Ширина формули не повинна виходити за межи тексту. Розміщення формул – по центру, нумерації - по правому краю.

Рисунки (зображення) повинні бути виконані за допомогою графічного редактору. Кожне зображення повинне мати підпис (Рис.1-), розміщення по тексту, по центру, розмір кегля - 10 pt, напівжирний , інтервал - "Одинарний ".

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал у таблиці - "Одинарний". Кожна таблиця повинна мати заголовок, шрифт - напівжирний. Номер таблиці по правому краю, назва - по центру.

Список літератури надається у порядку посилань. Неприпустимі посилання на ненадруковані та незавершені роботи. Розмір – 10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.

ОПЛАТА УЧАСТІ

Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь в роботі конференції (з доповіддю або без) необхідно перерахувати в оргкомітет конференції:

- для учасників з України 600 грн.   (у тому числі ПДВ 100,00 грн.) за кожного;

- для іноземних учасників 1000 грн. (у тому числі ПДВ 166,67 грн.) за кожного.

Передбачена заочна участь з публікацією матеріалів конференціі

- для учасників з України 150 грн.   (у тому числі ПДВ 25,00 грн.)

- для іноземних учасників 250 грн.   (у тому числі ПДВ 41,67 грн.)

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску за участь у конференції:

для учасників з України

Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,

р/р 31254226113853, код ЄДРПОУ 02070921.

Банк одержувача: ДКСУ м. Києва, МФО 820172

Призначення  платежу:  В  платіжному  дорученні

обов’язково вказати: для б.№506, КПКВК 2201040, За участь (П.І.Б. учасника) у конференції “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”.

іноземні учасники конференції сплачують   оргвнесок після прибуття у національній валюті.

Оргвнесок включає: організаційні витрати, комплект матеріалів конференції (в які включено збірник матеріалів конференції), інформаційне забезпечення, кава-брейк в перервах.

Оплата за проживання та проїзд до оргвнеску не входять.

 

Планується проведення екскурсій з урахуванням побажань учасників.

 

 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙННОГО КОМІТЕТУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Механіко-машинобудівний інститут  корп. №1, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

За додатковою інформацією звертайтеся до:

заступника голови оргкомітету

Луговського Олександра Федоровича

за тел./факсом: +38(044) 204-84-64;

ученого секретаря конференції

Семінської Наталії Валеріївни

за тел.:+38 (066) 071-23-52

Е-mail: seminska@ukr.net