Оргкомітет

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ - голова

 1. Михайло Захарович Згуровський, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ - ГОЛОВА

 1. Микола Іванович Бобир, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ - Співголови

 1. Рауль Сергійович Турманідзе, Грузинський технічний університет, Грузія
 2. В Сілбершмидт, Університет Лафборо, Велика Британія
 3. Євгеній Русинський, Вроцлавський політехничний університет, Польща
 4. Ярослав Стричек, Вроцлавський політехнічний університет, Польща

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 1. Віталій Анатолійович Пасічник, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
 2. Наталія Валеріївна Семінська, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 3. Сергей Анатольевич Клименко, Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН
 4. Петро Володимирович Ясній, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна
 5. Валерий Владимирович Харченко, Інститут проблем міцності, Україна
 6. Григорій Петрович Дашутін, Голова наглядової ради концерну "NICMAS", Україна
 7. Павло Леонідович Штутман, Голова наглядової ради "ГІДРОСИЛА", Україна
 8. Андрій Фіалковський, Компанія «ПРОГРЕССТЕХ-УКРАЇНА», Україна
 9. Сергій Андрійович Бичков, ДП "АНТОНОВ", Україна
 10. Геннадій Олександрович Оборський, Одеський національний політехнічний університет, Україна
 11. Олександр Миколайович Гузь, Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України, Україна
 12. Віктор Тимофійович Грінченко, Інституту гідромеханіки, Україна
 13. Георгий Алексеевич Кривов, АТ "Український науково-дослідний інститут аіаційної технології"
 14. Олександр Григорович Гребенніков
 15. Сергейч Иванович Сидоренко, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 16. Євстахій Іванович Крижанівський, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (ІФНТУНГ), Україна
 17. Dmytro Oleksiyovych Dmytriev, Херсонський національний технічний університет, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ - Заступники голови

 1. Юрій Михайлович Данильченко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 2. Oleksandr Okhrimenko, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
 3. Олег Михайлович Яхно, Професор кафедри ПГМ НТУУ "КПІ", Київ, Україна, Україна
 4. Василь Борисович Струтинський, Д.т.н., професор, завідувач кафедри КВМ НТУУ "КПІ", Київ, Україна, Україна
 5. Юрій Володимирович Петраков, НТУУ "КПІ" Механіко-машинобудівний інститут, Україна
 6. Вячеслав Андреевич Титов, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", Україна

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Оксана Ярославівна Юрчишин, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна

ТЕХНІЧНІ СЕКРЕТАРІ

 1. Світлана Михайлівна Поладько, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна
 2. Ірина Іванівна Бабієнко, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 3. Ольга Віталіївна Холявік, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 4. Антон Миколайович Бабак, асистент кафедри Динаміки та міцності машин та опору матеріалів. Механіко машинобудівного Інституту. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Україна, Україна
 5. Андрій Вячеславович Тітов, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна
 6. Андрій Валерійович Кліско, Національний технічний університете України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Україна
 7. Михайло Сергійович Блощицин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій, Україна
 8. Руслан Степанович Борис, м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Україна


 

Відправки матеріалів на конференцію "Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта" відбувається тільки через сайт конференції http://conf.mmi.kpi.ua/ (платформа Open Conference Systems). Подача матеріалів можлива тільки в терміни, зазначені в розділі «Важливі дати». В інший час посилання на подачу матеріалів недоступне.

Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua

Ознайомитись з правила відправки матеріалів на конференцію

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг тез становить 3-4 повні сторінки, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал «одинарний», формат А4 (210×297), поля : верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2, 0, праве-2,0 см.

spisok.jpg Приклад оформлення метеріалів конференції

 

ОПЛАТА УЧАСТІ

Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь вроботі конференції
(з доповіддю або без) необхідноперерахувати в оргкомітет конференції:

- для учасників з України 500 грн. (у тому числі ПДВ83,33 грн.) за кожного;

- для іноземних учасників 800 грн. (у тому числі ПДВ133,33 грн.) за кожного.

Передбачена заочна участь з публікацією матеріалівконференціі- для учасників з України 150 грн. (у тому числі ПДВ25,00 грн.)

- для іноземних учасників 250 грн. (у тому числі ПДВ41,67 грн.)

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску заучасть у конференції:для учасників з України
Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,
р/р UA638201720313221007201013853,
код ЄДРПОУ 02070921.
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва,
Призначення платежу:
В платіжному дорученніобов’язково вказати:
для б.№506, КПКВК 2201040,
За участь (П.І.Б. учасника) у конференції “Прогресивнатехніка, технологія та інженерна освіта”.

Іноземні учасники конференції сплачуютьоргвнесок після прибуття у національній валюті.

Оргвнесок включає: організаційні витрати,
комплектматеріалів конференції (в які включено збірник матеріалівконференції),
інформаційне забезпечення,
кава-брейк вперервах.

Оплата за проживання та проїзд до оргвнеску невходять

 

 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙННОГО КОМІТЕТУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Механіко-машинобудівний інститут  корп. №1, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

За додатковою інформацією звертайтеся до:

ученого секретаря конференції

Юрчишин Оксана Ярославівна