Контактна інформація

Координатор конференції

Юрчишин Оксана Ярославівна
к.т.н., доц.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Механіко-машинобудівний інститут
Peremogy ave. 37, r. 230-01, Kiev, 03056, Ukraine.

Телефон: 097-796-45-23
Email: urchyshynoks@ukr.net