Наукові конференції України, XX ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА

Розмір шрифту: 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕРСТАТНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Юрій Володимирович Петраков

Остання редакція: 2019-07-17

Тези доповіді


Виготовлення виробів машинобудування (у тому числі військового призначення) в процесі обробки різанням забезпечується системою, що поєднує кінематику відносного руху заготовки та інструменту з необхідною технологією виробництва. В проекті розроблене комплексне вирішення проблеми забезпечення якості оброблення при максимальній продуктивності за рахунок створення нового верстатно-інстументального оснащення та управління процесом формоутворення різанням за алгоритмом, що містить три послідовні дії: стабілізація процесу різання за його головною характеристикою – швидкістю видалення припуску, оптимізацію процесу різання і, нарешті, корекцію формоутворюючої траєкторії. Такі інновації ґрунтуються на новій математичній моделі процесу формоутворення, що відображає різання в замкненій пружній технологічній системі з урахуванням оброблення за слідом і супроводжуючих динамічних явищ та схем теоретичного і реального формоутворення. Застосування запропонованих інновацій гарантує підвищення продуктивності процесу оброблення деталей як металевих, так і композиційних не менш ніж у 2 рази при безумовному виконанні всіх вимог за якістю. В цьому полягає практична корисність, інноваційна привабливість і світова новизна запропонованих технологій.

Ключові слова


формоутворення різанням; стабілізація; оптимізація; корекція