Наукові конференції України, 2021-XXII Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта

Розмір шрифту: 
Вища освіта в Республіці Сербія в аспекті Європейського простору вищої освіти
Miloš Pjević, Ljubodrag Tanović

Остання редакція: 2021-09-06

Тези доповіді


Підключення вищих навчальних закладів в Сербії до Болонського процесу вимагало раціональне рішення при збереженні існуючого національної освіти і поваги іноземного.Через 15 років все ще існують відчутні відмінності між вітчизняним та європейським освітою. Застосування європейського досвіду і узгодженість національного і європейського освіти мають на увазі рішення ряду проблем як на державному рівні, так і на рівні кожного університету / факультету. У статті дається аналіз стану вищих навчальних закладів в Сербії в порівнянні з ЄПВО в аспекті чисельності студентів, кількості вузів, викладацького складу, виділення (витрати) на одного студента і впливу пандемії Covid-19.

Ключові слова


Болонська декларація; студенти; викладачі; освітні установи; пандемія Covid19