Інформація про автора

Тимошенко, О. В., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Україна