Наукові конференції України, 2018 - XIX Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта

Розмір шрифту: 
РОЗРАХУНОК НЕУСТАЛЕНОГО НАПІРНОГО РУХУ РЕАЛЬНОЇ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНИХ ТРУБОПРОВОДАХ
Олег Михайлович Яхно, Роман Маріянович Гнатів, Василь Юліанович Петринець, Ігор Романович Гнатів

Остання редакція: 2018-05-19

Тези доповіді


Обґрунтовано актуальність теми дослідження, що обумовлена ​​недостатністю існуючих теоретичних моделей і методів розрахунку нестаціонарних потоків рідини. Розглянуто методику застосування рівнянь Бернуллі із врахуванням локальних сил інерції для вирішення задач неусталеного руху нестисливої ​​рідини за повільної і швидкої зміни відкриття регулюючого органу жорстких, послідовно з'єднаних трубопровідних систем. Розглянута нестаціонарна задача про течію рідини в трубопроводі, коли на виході з труби задані тиски, які змінюються довільно в часі.

Розроблено математичну модель для розрахунку параметрів напірного потоку рідини в трубопровідних системах, що враховує дисипативні процеси при нестаціонарному русі нестисливої ​​рідини. Отримано закони розподілу тисків та швидкостей за неусталених течій, які враховують особливості структури розглянутих потоків і вплив сил інерції.

Ключові слова


неусталений рух; нестаціонарний потік; швидкість течії.