Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

Детермінована модель руйнування об’єктів на основі кінетики пошкоджуваності матеріалів PDF
Ірина Іванівна Бабієнко, Анатолій Павлович Грабовський
Експериментальне дослідження анізотропних в’язкопружних властивостей композиційного матеріалу PDF
Володимир Геннадійович Мартиненко
Теоретична оцінка втомної міцності за наявності гострого концентратора напружень PDF
Олег Миколайович Герасимчук, Олена Михайлівна Герасимчук
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ ЛОКАЛЬНОГО НАГРІВАННЯ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ PDF
Олександр Лабарткава, Андрій Лабарткава, Володимир Мартиненко, Сергій Коваль
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СТАЛИ 15Х2МФА (T=550°C) В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ И СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ PDF
Тамара Николаевна Можаровская
STRENGTH AND PLASTICITY OF SPD COPPER AT LOW TEMPERATURES PDF
Oleksandr Davydenko
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЧАСТОТ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ ПІДКРІПЛЕНОЇ ТОНКОСТІННОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ТА ЇЇ АФІННО-ПОДІБНОЇ МОДЕЛІ PDF
Юрій Іванович Пиндус, Петро Володимирович Ясній, Михайло Іванович Гудь
Описання кінетики деформованого стану за двовісного непропорційного асиметричного контрольованого по напруженням навантаження. PDF
Михайло Васильович Бородій, Михайло Петрович Адамчук, Володимир Олександрович Стрижало
РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ПРО ВЗАЄМОДІЇЮ ДЕФОРМІВНОГО ПРИВОДНОГО КОЛЕСА З ДЕФОРМІВНОЮ ОСНОВОЮ PDF
Володимир Петрович Ковбаса
ПРИРОДНА СИСТЕМА КООРДИНАТ ДЛЯ КРИВОЛІНІЙНИХ КОМПОЗИТНИХ БРУСІВ ІЗ НЕЗМІННИМИ ЛІНІЙНИМИ РОЗМІРАМИ ПОПЕРЕЧНИХ ПЕРЕРІЗІВ PDF
Stanislav Bogdanovich Kovalchuk, Олексій Володимирович Горик
СТОХАСТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІН БЕЗКОТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ Ст 45 ЗА БАГАТОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖУВАННЯ. PDF
Георгій Писаренко, Олександр Войналович, Андрій Майло
Прогнозування опору втоми в'язкопружних композитів армованих короткими волокнами PDF
Borys Petrovich Maslov
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖОРСТКОСТІ СТЕРЖНЕВИХ АПАРАТІВ ФІКСАЦІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ PDF
Микола Сергійович Шидловський, Андрій Михайлович Лакша, Ольга Станіславівна Мусієнко
ДЕФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ КІНЦІВОК ПІД ДІЄЮ ФІЗІОЛОГІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Маріанна Михайлівна Димань
ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕМЕНТІВ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ PDF
Сергій Іванович Трубачев
ДЕФОРМАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ОСТЕОСИНТЕЗУ PDF
Микола Сергійович Шидловський, Олександр Панасович Заховайко, Маріанна Михайлівна Димань
АНІЗОТРОПІЯ КІНЕТИКИ НАКОПИЧЕННЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ PDF
Олександр Анатолійович Бондарець
КІНЕТИКА НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ І КРИТЕРІЙ ГРАНИЧНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Фам Дик Куан, Антон Миколайович Бабак, Віктор Вікторович Коваль, Олександр Вікторович Тімошенко
РОЗРАХУНОК ВМ'ЯТИН МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ PDF
Ірина Павлівна Селіверстова, Ярослав Романович Дубик
ОСЕВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦЕНТРИФУГИ НА НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОЙ ОПОРЕ PDF
Ярослав Лавренко
Применение метода квазистатических итераций для расчета на собственные колебания лопаток PDF
Сергій Іванович Трубачев
К ОЦЕНКЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИНКУБАЦИОННОЙ СТАДИИ РОСТА УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ В ТОНКИХ ИЗОТРОПНЫХ ПЛАСТИНАХ С КРУГОВЫМ ОТВЕРСТИЕМ ПРИ ОДНООСНОМ АСИММЕТРИЧНОМ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ PDF
Владислав Петрович Голуб, Алла Вікторівна Плащинська
РОЗРАХУНКИ БОЛТОВОГО З'ЄДНАННЯ НА ЗМИНАННЯ ОТВОРІВ В ПЛАСТИНІ З ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ PDF
Юрій Миколайович Дифучин
ВПЛИВ ГЕОМЕТРІЇ І НЕОДНОРІДНОСТІ ПЛАСТИН НА СПЕКТР ВЛАСНИХ ЧАСТОТ І ФОРМИ КОЛИВАНЬ PDF
Ольга Миколаївна Алексейчук
АДГЕЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КОБАЛЬТОВЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЛАВА ВЖ 98 PDF
Олександр Михайловис Костін, Володимир Олександрович Мартиненко, Олексій Малий, Дмитро Гладченко
Дефекти вогнетривких елементів опалювальних простінків коксових та пекококсових печей PDF
Андрій Анатолійович Топоров, В'ячеслав Миколайович Боровльов, Павло Васильович Трет'яков
ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ КОЛІНА ТРУБОПРОВОДУ З ПОШКОДЖЕННЯМ КОРОЗІЙНОЇ ПРИРОДИ ПРИ ВІДМОВАХ,ЩО ВИКЛИКАНІ ВТОМОЮ PDF
Ксенія Євгенівна Потопальська
МОДЕЛЮВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ПОВЗУЧОСТІ У НЕЛІНІЙНО-В’ЯЗКОПРУЖНИХ МАТЕРІАЛАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КУБІЧНОЇ ТЕОРІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОСТІ PDF
Ярослав Вікторович Павлюк
ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ ВАЛІВ ЯКОРІВ ГЕНЕРАТОРІВ DUGG-28 ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ PDF
Віктор Адамович Леонець
Моделювання температурних полів, розміру зерна та механічних властивостей титанового сплаву ВТ6 при пошаровому формуванні 3d виробів за допомогою адитивної технології у середовищі abaqus PDF
Микита Ананченко, Олег Махненко, Степан Кандала, Андрій Бабенко
Вплив структури шаруватих пкм та сили затягування на міцність болтових з’єднань PDF
Сергій Андрійович Бабієнко, Констянтин Миколайович Рудаков
ЗАГАЛЬНИЙ КУТ РОЗЛЬОТУ ТА ШВИДКІСТЬ РУХУ ОСКОЛКОВОЇ МАСИ ОСЬОВОГО ОСКОЛКОВОГО ПОЛЯ 30ММ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ PDF
Дмитро Олександрович Сук, Юрій Михайлович Сидоренко, Вадим Віталійович Яковенко
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН РОЗТЯГНУТОЇ ПЛАСТИНИ ПІСЛЯ УДАРНОЇ ОБРОБКИ PDF
Іван Дмитрович Рудка, Юрій Михайлович Сидоренко, Микола Олександрович Пащин

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів

ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА СИЛОВОЙ РЕЖИМ И ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ТОЧНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ PDF
Играмотдин Серажутдинович Алиев, Пейман Бахменович Абхари
Комп'ютерне моделювання дорнування внутрішнього профілю в програмних комплексах Deform і Qform PDF
Михайло Володимирович Орлюк, Антон Дмитрович Лавріненков, Наталія Миколаївна Дубиніна
Математичне моделювання процесу нанесення функціональних покриттів
Олена Валеріївна Бережна, Валерій Дмитрович Кассов, Едуард Петрович Грибков, Максим Олександрович Бережний
ВЫТЯЖКА С УТОНЕНИЕМ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ) ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Руслан Степанович Борис, Ольга Віталіївна Холявік, Петро Сергійович Вишневський
СТВОРЕННЯ МЕТОДІВ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ ПРИ В'ЯЗКОПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ ГОМОГЕННИХ, ЕВТЕКТИЧНОЗМІЦНЕНИХ ТА ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
В'ячеслав Андрійович Тітов
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ ПРИ ФОРМОУТВОРЕННІ ТОНКОСТІННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
В'ячеслав Андрійович Тітов
АНАЛІЗ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ БЕЗВІДХІДНОГО ВІДРІЗАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ КРУГЛОГО ПРОКАТУ ЗСУВОМ В ШТАМПІ НА ПРЕСІ
Володимир Леонідович Калюжний, Роман Леонідович Русаков, Дмитро Вікторович Касян
ИНТЕНСИВНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Ян Ефимович Бейгельзимер
АНАЛІЗ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ХОЛОДНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ З ВИСТУПОМ НА ДОННІЙ ЧАСТИНІ ЗІ СТОРОНИ ПОРОЖНИНИ
Володимир Леонідович Калюжний, Андрій Миколайович Потятиник, Ілля Сергійович Руденко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРМИ АЛЮМІНІЄВОЇ ВСТАВКИ НА ПРОЦЕС ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ БІМЕТАЛЕВОЇ ЗАГОТОВКИ ПЛУНЖЕРА ПОРШНЕВОГО НАСОСУ PDF
Володимир Миколайович Левченко, Віктор Якович Даниленко, М. М. Тарасов, Є. В. Лактіонов
СИЛОВІ РЕЖИМИ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗДЕФОРМОВАНИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИТЯГУВАННІ ТРАДИЦІЙНИМ ПУАНСОНОМ ТА ПУАНСОНОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
Володимир Леонідович Калюжний, Каріна Костянтинівна Редька, Олександр Володимирович Калюжний
СИЛОВІ РЕЖИМИ ТА НАПРУЖЕНО ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПРИ ГАРЯЧОМУ ВИДАВЛЮВАНІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ІЗ ЛАТУНІ
Володимир Леонідович Калюжний, Олександр Сергійович Ярмоленкко
СИЛОВІ РЕЖИМИ ТА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ЗДЕФОРМОВАНИХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВИТЯГУВАННІ В РАДІАЛЬНІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ МАТРИЦІ ТА В МАТРИЦІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
Володимир Леонідович Калюжний, Сергій Францович Сабол, Каріна Костянтинівна Редька
SYSTEM FOR REGISTRATION RADIAL FORCES FOR METAL SPINNING PROCESES
Валерій Володимироич Піманов, Віктор Сергійович Куріхін, Артем Валентинович Савченко, Роман Леонідович Русаков
РОТАЦІЙНЕ ХОЛОДНЕ ВИДАВЛЮВАННЯ ОДНИМ РОЛИКОМ НА ОПРАВЦІ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ ЗІ СТАЛІ 10
Валерій Володимироич Піманов, Володимир Леонідович Калюжний, Віктор Сергійович Куріхін, Олександр Вікторович Тимошенко, Артем Валентинович Савченко, Роман Леонідович Русаков
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ З’ЄДНАННЯ МЕТОДОМ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ МАТЕРІАЛУ З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
Tetiana Romanivna Garanenko, Андрій Валерійович Кліско, Гордієнко Олександрович Владислав
TO THE QUESTION OF THE MECHANICS OF THE PROCESSES OF WORKING OF MATERIALS BY PRESSURE IN THE STATIONARY DEFORMATION ZONES
Игорь Вячеславович Добров, Андрей Викторович Семичев, Александр Васильевич Коптилый, Елена Петровна Морозенко
ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Юрій Георгійович Розов, Юрій Миколайович Бардачов, Олександр Іванович Сошко
ОСОБЛИВОСТІ ВИТЯГУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ МАТРИЦЬ ТА ПУАНСОНІВ З ПРОФІЛЬОВАНОЮ ПОВЕРХНЕЮ
Сергій Францевич Сабол
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАЛОЛИТРАЖНЫХ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Ростислав Олегович Ткачев, Владимир Валентинович Кухарь
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ПОЛЫХ КОНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
Андрей Петрович Самоглядов, Играмотдин Серажутдинович Алиев
МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМ ПРЕСУВАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДРІБНОЗЕРНИСТОЇ СТРУКТУРИ МАТЕРІАЛУ
Наталія Костянтинівна Злочевська, Антон Дмитрович Лавріненков, Анастасія Андріївна Щупічеко
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РОЗКАТКИ ФЛАНЦЯ НА СТРИЖНІ
Андрій Валерійович Кліско, Сергій Петрович Гожій, Дмитро Власенко
CТАТИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ
Тетяна Федорівна Архіпова
ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ РІЗКИ ТОНКОСТІННИХ ТРУБ НА ЗАГОТОВКИ
Дмитро Миколайович Савченко, Андрій Ігорович Петришин, Ольга Віталіївна Холявік
ОСОБЕННОСТИ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ С ФЛАН-ЦЕМ В ПРОЦЕССАХ КОМБИНИРОВАННОГО РАДИАЛЬНО-ПРЯМОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ
Лейла Играмотдиновна Алиева, Д. А. Картамышев, К. Д. Махмудов
КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПРОЦЕССА БОКОВОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ С ОТРОСТКАМИ
Играмотдин Серажутдинович Алиев, Л. В. Таган, М. Ю. Корденко
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕЛЬЄФУ ГРАНИЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПРИ З’ЄДНАННІ РІЗНОРІДНИХ МЕТАЛІВ ВИТЯГУВАННЯМ З ПОТОНШЕННЯМ
Вячеслав Андрійович Тітов, Руслан Степанович Борис, Ольга Віталіївна Холявік, Вадим Валерійович Духніч
АНАЛІЗ НДС У ПРОЦЕСІ ВИГЛАДЖУВАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ ПОКРИТТЯ НА ПОВЕРХНІ ДЕТАЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ CAD/CAE ANSYS
Ольга Вячеславівна Герасимова, Олександр Васильович Мозговий, Андрій Вячеславович Тітов

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ В ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ С ДЕМПФИРУЮЩИМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ
Василь Ковальов
ВЛИЯНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ НА СИЛУ ТРЕНИЯ В КОНИЧЕСКИХ ЗАЗОРАХ
Фаршад Разаві, Олексій Дмитрович Коваль
ГІДРОДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХРОВОГО РУХУ УСЕРЕДИНІ НАПІВСФЕРИЧНОЇ ЛУНКИ
Володимир Миколайович Турик, Володимир Анатолійович Воскобійник, Андрій Володимирович Воскобійник
РОЗРАХУНОК НЕУСТАЛЕНОГО НАПІРНОГО РУХУ РЕАЛЬНОЇ РІДИНИ В ЦИЛІНДРИЧНИХ ТРУБОПРОВОДАХ
Олег Михайлович Яхно, Роман Маріянович Гнатів, Василь Юліанович Петринець, Ігор Романович Гнатів
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАНІПУЛЯТОРА
Natalya Sergiyivna Ashchepkova, Stepan Andriyovych Ashchepkov
РОЗРОБКА СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ПАЛИВА
Олександр Федорович Луговський, Ігор Вікторович Ночніченко, Дмитро Вікторович Костюк, Андрій Іванович Зілінський
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КОНВЕЙЕРНІЙ УСТАНОВЦІ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ РІДКИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНЮ ВИРОБІВ
Serhii Strutynskyi, Роман Семенчук
МОДЕЛЮВАННЯ РІДИННО-МАГНІТНОГО ДЕМФЕРУ В СЕРЕДОВИЩІ SIMULINK З ВИКОРИСТАННЯМ БЛОКІВ ІМІТАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ SIMSCAPE
Олександр Сергійович Галецький, Ігор Вікторович Ночніченко, Костянтин Олександрович Бєліков
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МАГНІТНО-ГІДРАВЛІЧНОГО ДЕМПФЕРА
Олександр Сергійович Галецький, Ігор Вікторович Ночніченко, Дмитро Вікторович Костюк
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ КРОКОВОГО ПРИВОДУ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО КЛАПАНУ ТИСКУ
Олександр Сергійович Галецький, Владислав Ігорович Шаріпов
АВТОМОБІЛІ З ПНЕВМАТИЧНИМ СИЛОВИМ АГРЕГАТОМ
Олександр Сергійович Галецький
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЖИДКОСТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДАВЛЕНИЯ
Андрій Валерійович Мовчанюк, Олександр Федорович Луговський, Володимир Петрович Фесіч
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПНЕВМОПРИВОДУ НА ЙОГО ДИНАМІКУ
Сергій Вікторович Носко, В А Дяченко
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІМІТАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТУ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТОКІВ
Олександр Васильович Узунов
СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ЗМІШУВАННЯ У ВИХРОВІЙ КАМЕРІ
Володимир Миколайович Турик, Дмитро Сергійович Бондар
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГЕНЕРАЦІЇ ВОДНЮ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ КАВІТАЦІЇ
Олександр Федорович Луговський, Ігор Вікторович Ночніченко, Дмитро Вікторович Костюк, Андрій Іванович Зілінський, Валентин Сергійович Мирончук
Лабораторний пристрій робот-штабелер
Сергій Яцук, Василь Петрович Лукавенко
Numerical study on the effect of Al2O3/water and TiO2/water nanofluids on forced convective heat transfer in a flat tube
Armando da Assunção Soares
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ВИХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ НА ГІБРИДНИХ АВТОМОБІЛЯХ
Микола Миколайович Яцина
POLLUTANT DISPERSION ANALYSIS IN WATER FLOW IN GANGA CANAL
Joshi Himanshu, Kumar Abhishek

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування

Прогресивна технологія виготовлення лопаток компресору ГТД з використанням інтенсивної пластичної деформації та устаткування для її реалізації
Myroslava Olegivna Schetinina
СТІЙКІСТЬ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ МОСТОВИХ КРАНІВ
Алексей Борисович Неженцев
АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО. СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Віталій Анатолійович Пасічник
Підходи до проектування процесів приготування полімерних композиційних матеріалів та формування інтелектуальних виробів з них
Ігор Ігорович Івіцький, Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький
НАПРУЖЕННЯ НА ПЕРЕДНІЙ ПОВЕРХНІ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ІЗ ПНТМ НА ОСНОВІ сBN
Сергій Анатолійович Клименко, Андрей Сергійович Манохін, Сергій Анатолійович Клименко, Марина Юріївна Копєйкіна
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГЕОМЕТРІЇ КУТІВ УТВОРЮЮЧИХ КОАКСІАЛЬНОГО СОПЛА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕННЯ ПОРОШКОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ
Павло Васильович Кондрашев
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИРОБІВ, ОТРИМАНИХ ЗАСОБАМИ 3-DДРУКУ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ АРМОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Олександр Федорович Саленко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИРОБІВ, ОТРИМАНИХ ЗАСОБАМИ 3-DДРУКУ ІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ ПОЛІМЕРНИХ АРМОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ
Олександр Федорович Саленко, Олексій Миколайович Титаренко, Вадим Миколайович Орел, Олександр Анатолійович Самусенко
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ РОЗ’ЄМНОГО З'ЄДНАННЯ В ДЕТАЛЯХ З АКМ
Andrii Yrievich Dovgopolov
Динаміка одномасної вібромашини з прямолінійним поступальним рухом платформи і віброзбудником у вигляді пасивного автобалансира
Володимир Яцун
STUDY OF MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS OF THE OVERLAPPING ZONE IN LASER TRANSFORMATION HARDENING OF AISI 1045 AND AISI D2 STEELS
Дмитро Анатолійович Лесик
ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ І ДОВГОВІЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСКОЇ ТЕХНІКИ
Віталій Віталійович Бурикін
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДИНАМІЧНОГО БАЛАНСУВАННЯ КУЛЬОВИМИ АВТОБАЛАНСИРАМИ КРИЛЬЧАТКИ ОСЬОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА
Любов Сергіївна Олійніченко
Підвищення енергоефективності механообробки на основі багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічних систем важких верстатів
Evgeny Mironenko
Забезпечення стійкості технологічної системи токарного верстата при розточуванні
Олександр Віталійович Шевченко, Ольга Вадимівна Ліщінер-Іващенко
ВИБРОУСТОЙЧИВОСТЬ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫХ КОНСОЛЬНЫХ БОРШТАНГ ПРИ ТОНКОМ РАСТАЧИВАНИИ
Ганна Василівна Баланюк
ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ АЛЮМО-СТАЛЕВИХ БІМЕТАЛІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ КОНЦЕНТРОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ З’ЄДНАННІ ЇХ ПЛАСТИН
Михайло Сергійович Блощицин, Віктор Васильович Романенко, Леонід Федорович Головко
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНО-РЕДУКТОРНИХ БЛОКІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ
Сергій Васильович Михалків, Владислав Ігорович Бульба, Андрій Миколайович Ходаківський
РОЗРОБКА НОВОГО ПІДХОДУ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ГНУТИХ БІМЕТАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДЛЯ З’ЄДНАННЯ ПЛАСТИН ПОТУЖНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Михайло Сергійович Блощицин, Віктор Васильович Романенко, Леонід Федорович Головко
ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ З КАРБІДНИМИ ПОКРИТТЯМИ
Юрій Валентинович Ключников, Катерина Олександрівна Кір’янова, Анастасія Володимирівна Скляр
ДИФУЗІЙНЕ ТИТАНУВАННЯ СТАЛЕЙ Х18Н10Т І Х12Н22Т3МР З МЕТОЮ ЗАХИСТУ ПОВЕРХНІ ВІД СХОПЛЮВАННЯ
Юрій Валентинович Ключников, Тетяна Олександрівна Близнюк, Анастасія Анатоліївна Самсоненко
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЧАВУНУ
Олександр Тимофійович Сердітов, Анастасія Анатоліївна Самсоненко, Тетяна Олександрівна Близнюк
ДИФУЗІЙНА МЕТАЛІЗАЦІЯ СТАЛІ І ЧАВУНУ КАРБІДОУТВОРЮЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Олександр Тимофійович Сердітов, Анастасія Володимирівна Скляр, Катерина Олександрівна Кір’янова
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВЕ Ti-6Al-4V ПРИ ЛАЗЕРНОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Анатолій Миколайович Лутай, Леонід Федорович Головко, Олексій Дмитрович Кагляк, Олексій Олександрович Гончарук
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ ВИРОБІВ Зі ЗМІЦНЕННОГО ДУРАЛЮМІНУ
Анатолій Миколайович Лутай, Леонід Федорович Головко, Олексій Дмитрович Кагляк, Олексій Олександрович Гончарук
Використання нанотехнологій у верстатобудуванні
Василь Анатолійович Колотуха
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КОЛИВАНЬ ФОРМОУТВОРЮЮЧОЇ ПОВЕРХНІ ВІБРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ
Іван Іванович Назаренко, Олег Павлович Дєдов, Олександр Сергійович Дьяченко
Аналіз і синтез високоефективних віброущільнюючих машин технологічного призначення
Олег Павлович Дєдов
СТВОРЕННЯ ПОВНОГО МАГНІТНОГО ПІДВІСУ РОТОРІВ ТУРБОМАШИН НА ПІДСТАВІ УТОЧНЕНОГО АНАЛІЗУ ДИНАМІКИ
Геннадій Юрійович Мартиненко
МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ЧАСТИНАХ СТАТИЧНОЇ І ДИНАМІЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ РОБОТІВ
Volodymyr Mychailovych Chupryna
ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЛИВАРНИХ СИСТЕМ ПРИ СТВОРЕННІ БІМЕТАЛІВ ЛАЗЕРНО-ІНДУКЦІЙНИМ МЕТОДОМ
Михайло Сергійович Блощицин, Сергій Сергійович Салій, Леонід Федорович Головко, Віктор Васильович Романенко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБЛЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ РОЛИКІВ ПІДШИПНИКІВ МЕТОДОМ ПЕРЕРИВЧАСТОГО ШЛІФУВАННЯ
Володимир Павлович Симонюк
ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МЕХАНІЗМІВ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЗОНИ НАВАНТАЖЕННЯ
Dmytro Oleksiyovych Dmytriev
INCREASE IN WEAR RESISTANCE IN BEARINGS OF SLIDING
Віктор Андрійович Ковальов
ОСОБЛИВОСТІ КІНЕМАТИКИ МОБІЛЬНОГО РОБОТА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСУ ШВИДКИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ ТА ТОЧНИХ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
Оксана Ярославівна Юрчишин
ТЕОРІЯ КІНЕМАТИКИ ТА ДИНАМІЧНИХ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ МОБІЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ-РОБОТІВ
Василь Борисович Струтинський
ОТРИМАННЯ ТОНКИХ AL ПЛІВОК ВЕЛИКОГО РОЗМІРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО НАПИЛЕННЯ.
Олена Володимирівна Байбакова, Руслан Олегович Жук, Миколай Іванович Анякін
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Олена Петрівна Колосова, Володимир Володимирович Ванін
НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ В МАШИНОБУДУВАННІ
Yuri Ivanovitsh Voitenkо
УПРАВЛІННЯ ПРОСТОРОВИМИ ДЕВІАЦІЯМИ В ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ
Алла Торопенко
Напряженно-деформированное состояние сварных и паяных узлов из разнородных материалов с прослойкой при температурно-силовом нагружении
Maksym Matviienko
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПАЯННІ ЖАРОМІЦНИХ НІКЕЛЕВИХ СПЛАВІВ ГАЗОВИХ ТУРБІН
Вячеслав Федорович Квасницький, Георгий Федорович Мяльниця, Юлія Квасницька
Управление формированием состава и свойств металла при наплавке составным ленточным электродом
Vladimir Mikolaevich Matvienko
ПОЛІПШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Віталій Віталійович Гоферюк, Віктор Васильович Славін, Петро Іванович Фірман
Reduction of surface roughness by Taguchi design: an approach for milling parameters
J. E. Ribeiro, L. F. Ribeiro
Decommissioned wind turbine blades: a pedagogical project on the uses of the raw material
L. F. Ribeiro, J. E. Ribeiro
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАНІПУЛЯТОРА РЕМОНТНО-ЕВАКУАЦІЙНОЇ МАШИНИ
Roman V. Zinko, Yurij M Cherevko
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕВЕРСИВНОГО ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА ІЗ САМОДІЮЧИМ КЛАПАНОМ
Юрій Михайлович Гузенко
КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ КОНТУРІВ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Данило Костянтинович Шуплєцов, Юрій Володимирович Петраков
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ
Володимир Іванович Войтенко
Гнучкий елемент хвильового редуктора як датчик крутного моменту
Володимир Сергійович Пупков
ВИМОГИ ДО ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ПРИ ПОБУДОВІ ДІАГРАМИ СТІЙКОСТІ ПРОЦЕСУ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ
Ю М Данильченко, А І Петришин
АЛГОРИТМ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧОГО ОРГАНА ЕКСТРУДЕРА
Володимир Миколайович Клендій

5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

ДИНАМИЧЕСКИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОСПУТНИКА POLYITAN-2 –SAU НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ
Олександр Сергійович Цибенко, Борис Михайлович Рассамакін, Антон Олексійович Рибалка, Микола Сергійович Шокрута
ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ ЕЛЕМЕНТІВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ ГАЗОТЕРМОЦИКЛІЧНИМ АЗОТУВАННЯМ У ПУЛЬСУЮЧОМУ ТЛІЮЧОМУ РОЗРЯДІ
Анатолій Kирилович Скуратовський, Олег Віталійович Радько, Сергій Михайлович Короткін
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ РОСТА ТРЕЩИН В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ КРЫЛЬЕВ САМОЛЕТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Svitlana Mykhaylivna Chernega
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ И СЛУЧАЙНЫХ ВИБРАЦИЙ ПАНЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ СКАНЕРА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ЭТАПЕ ВЫВЕДЕНИЯ
Mykola Georgijovych Kryshchuk
Порождающее проектирование - инновационный подход к проектированию цифрового прототипа изделия
L. N. Deineko, N. F. Tertyshnaya, A. V. Trubin
АВТО МАСШТАБОВАНИЙ АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ОРІЄНТИРА «TARGET IN TARGET» ДЛЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПОСАДКИ БПЛА
Ганна Володимирівна Сарибога, Руслан Сергійович Котвицький
ОУТА ПАСАЖИРАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО ГЕРМОШПАНГСЬКОГО ЛІТАКА З РІЗНОТОВЩИННОЮ СТІНКОЮ
Олег Вікторович Митряшкін, Євген Євгенович Онищенко
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗМЕРОСТАБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. В. Маслей
НЕИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАЗЕМНЫХ И КОСМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Тетяна Лабуткіна

6. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні

ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТАЛОГРАФІЧНОЇ ЦИФРОВОЇ USB- МІКРОСКОПІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МЕХАНІКО – МАШИНОБУДІВНОГО ІНСТИТУТУ
Анатолій Миколайович Лутай, Олексій Михайлович Кучкін
ДРУГИЙ ЕТАП НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСОРА ЯКОВА МИКОЛАЙОВИЧА МАРКОВИЧА
Іван Григорович Савчинський, В'ячеслав Андрійович Тітов, Ольга Віталіївна Холявік
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РАЗРАБОТЧИКА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ БУДУЩЕГО
Татьяна Лабуткіна
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БІОМЕХАНІКИ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА»
Микола Сергійович Шидловський, Олександр Панасович Заховайко, Ольга Станіславівна Мусієнко