Секції конференції

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка. 

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

6. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed