Загальна інформація

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, з актуальних проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки, а також авіаційної та космічної техніки.

Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень, а також вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.     В ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів.


Під час проведення конференції заплановано:

• проведення круглого столу з питань налагодження взаємовідносин між науковими колективами та підприємствами у сфері машинобудування;
• заслуховування результатів наукових досліджень, у тому числі по завершеним держбюджетним (Секції 9 Механіка та 11 Машинобудування) та дисертаційним роботам. (з наданням висновку).

 

Пленарні доповіді повинні бути представлені у вигляді презентацій (Power Point).

Стендові доповіді - на одному аркуші формату А1.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, німецька.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

5. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

6. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом заявок на участь у конференції та тез доповідей продовжено до 15 травня 2018 р.

Прибуття у м. Київ 19 червня 2018 року.

Робота конференції20  - 21 червня.

Від'їзд учасників конференції – 22 червня.

 

Проживання учасників конференції заплановано у гуртожитках та готелі КПІ ім. Ігоря Сікорського