Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

Дослідження міцності конічного з’єднання лопатки вентилятора
Володимир Геннадійович Мартиненко, Микита Ігорович Гриценко
Вплив температури на деформациону анизотропию металевих матеріалів
Ігор Володимирович Маковецький
Вплив виду напруженого стану на інтенсивність деформацій повзучості конструкційних матеріалів сучасного машинобудування при довготривалому статичному навантаженні
Tамара Mиколаївна Можаровська
Закономірності зміни моментів опору під час пластичних деформацій спецпрофілю рамного піддатливого кріплення.
Олексій Богданович Кусень
Невирішені завдання в механіці з використанням векторів
Yevhen Mykolayovych Kharchenko
ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ТРЕХПРОЛЕТНОГО СТЕРЖНЯ
Sergey Yanovich Bekshaev
деформации в опытах с нагружением трубчатых образцов внутренним давлением
Микола Миколайович Тормахов
Влияние ползучести на прочность элементов паровой турбины
Ігор Андрійович Пальков, Сергій Андрійович Пальков
Механічна і деформаційна концепція руйнування
Анатолій Павлович Грабовський, Олександр Анатолійович Бондарець, Ірина Іванівна Бабієнко
ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ ЧАСТОТ КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ НАВАНТАЖЕНЬ
Олексій Антонович Іщенко, Микола Георгійович Крищук, Ярослав Романович Дубик
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖОРСТКОСТІ ЗАСОБІВ ОСТЕОСИНТЕЗУ КІНЦІВОК ПРИ ПРОСТОРОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ
Олександр Заховайко, Микола Шидловський, Маріана Димань, Дмитро Одудько
Жорсткість фіксації переломів щелеп при дії фізіологічних навантажень
Олександр Заховайко, Микола Шидловський, Ольга Мусієнко, Сергій Тріфонов, Тетяна Павличук
Щодо розв’язку задач кінетики розповсюдження тріщин втоми в нескінченних пластинах за умов двовісного розтягу-стиску
Alla Viktorivna Plashchynska
Щодо розрахунку довговічності призматичних стержнів внаслідок втоми за умов двовісного комбінованого навантаження
Владіслав Петрович Голуб
Модель структурних змін та руйнування гладких циліндричних стрижнів при одновісному симетричному розтягу-стиску
Юрій Михайлович Кобзар
КРИТЕРІЙ ГРАНИЧНОГО СТАНУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ
Фам Дык Куан
ПРОЦЕС ДЕГРАДАЦІЇ МЕХАНІЧЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК В МЕТАЛЕВОМУ КОНСТРУКЦІЙНОМУ МАТЕРІАЛІ Д16чТ ДЛЯ УМОВ СТАТИЧНОГО ТА МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Антон Миколайович Бабак
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ.
Антон Миколайович Бабак
Щодо розв’язку задач кінетики розповсюдження тріщин втоми в нескінченних пластинах за умов двовісного розтягу-стиску
Alla Viktorivna Plashchynska
Вплив внутрішнього тиску для труби з осьовою наскрізною тріщиною в геометрично нелінійній постановці
Andrii Oryniak
Щодо розрахунку довговічності призматичних стержнів внаслідок втоми за умов двовісного комбінованого навантаження
Владіслав Петрович Голуб
Автоматизована система розрахунку елементів машинобудівних конструкцій на віброміцність
Андрій Єлисейович Бабенко, Олег Олександроаич Боронко, Сергій Іванович Трубачев, Ярослав Іванович Лавренко
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН СТІЛЬНИКОВОЇ ПАНЕЛІ З ВУГЛЕПЛАСТИКОВОЮ ОБШИВКОЮ ПІД ДІЄЮ ВЛАСНОЇ ВАГИ
Віктор Вікторович Рубашевський, Сергій Миколайович Шукаєв
DYNAMIC VISCOELASTIC PROPERTIES OF ISOTROPIC COMPOSITES WITH PRESTRESSED COMPONENTS
Borys Petrovich Maslov
Щодо розрахунку довговічності призматичних стержнів внаслідок втоми за умов двовісного комбінованого навантаження
Владіслав Петрович Голуб
Визначення параметрів ядер релаксації ізотропних нелінійно-в’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану.
Ярослав Вікторович Павлюк

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів

Определение параметров для процесса раздачи открытого края трубчастой заготовки при использовании радиального подпора
Ольга Витальевна Холявик, Роман Олегович Скотар, Андрей Владимирович Скорик, Владимир Иванович Стеблюк, Руслан Степанович Борис, Андрей Владимирович Четвериков
ГАРЯЧЕ ВИТЯГУВАННЯ З ПОТОНШЕННЯМ ЧЕРЕЗ ДВІ МАТРИЦІ ПУАНСОНОМ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ СТАЛІ С-60
Володимир Леонідович Калюжний, Олександр Сергійович Ярмоленко, Ксенія Костянтинівна Таранець
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МЕТАЛУ ПРИ ХОЛОДНОМУ ВИДАВЛЮВАННІ КОРОБЧАТИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТИЧНОГО АЛЮМІНІЮ
Володимир Леонідович Калюжний, Костянтин Леонідович Марчук
ГАРЯЧИЙ ОБТИСК В МАТРИЦІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЯ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ПОРОЖНИСТИХ ЗАГОТОВОК ІЗ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ
Володимир Леонідович Калюжний, Іван Петрович Куліков, Ксенія Костянтинівна Таранець
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СИЛ ТРЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
Играмотдин Серажутдинович Алиев, Владимир Николаевич Левченко
БОКОВОЕ ВЫДАВЛИВАНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ОТРОСТКАМИ
Л. И. Алиева, И. С. Алиев, М. Ю. Корденко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛИНОШАРНИРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕССОВ ДЛЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ
С. Г. Карнаух, Н. В. Чоста
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛЫХ КОНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СХЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ОБРАТНО-ПРЯМОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ
И. С. Алиев, А. Д. Самоглядов
Виготовлення фрагменту порожнистої лопатки газотурбінного двигуна
Тітов Вячеслав Андрійович, Тетяна Романівна Гараненко
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРЕХОДІВ ВИГОТОВЛЕННЯ ГІЛЬЗИ ДЛЯ ПОСТРІЛУ ПАСИВНИХ ПЕРЕШКОД КАЛІБРОМ 50 ММ
Валерій Володимироич Піманов, Артем Валентинович Савченко, Юлія Олексіївна Шевеленко
Моделювання осаджування з додатковим ультразвуковим навантаженням
Anton Дмитриевич Lavrinenkov
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВИВАННЯ ТРУБНОЇ ЗАГОТОВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕНІ СПІРАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ
Михайло Володимирович Орлюк
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО І ЗВОРОТНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ТРУБЧАТОЇ ЗАГОТОВКИ
Валерій Володимироич Піманов, Сергій Францевич Сабол, Павло Олександрович Коробко
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРЯМОГО І ЗВОРОТНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ТРУБЧАТОЇ ЗАГОТОВКИ
Валерій Володимироич Піманов, Сергій Францевич Сабол, Павло Олександрович Коробко
ЕФЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ МАШИНОБУДУВАННЯ
Олексій Володимирович Ноговіцин
Вдосконалення засобів отримання виробів на основі композиційних матеріалів засобами деформування
Михайло Борисович Штерн, Андрій Васильович Кузьмов
СКОРОСТНОЙ ЭФФЕКТ В ЗАДАЧАХ МЕХАНИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
Виталий Антонович Огородников, Татьяна Федоровна Архипова
ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ АВІАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА РОЗСІЮВАННЯ НИМИ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
Олександр Васильович Мозговий
НОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ НАПРАЦЮВАННІ
Віктор Петрович Ламашевський
РОЗРОБКА НОВОГО ПРОЦЕСУ ОСАДЖЕННЯ ПРОФІЛЬОВАННИХ ЗАГОТОВОК
О. Є. Марков, Р. Ю. Житніков, А. В. Мусорін
ВИМІРЮВАННЯ СИЛ КОНТАКТНОГО ПЛАСТИЧНОГО ТЕРТЯ В ПРОЦЕСАХ ОБ’ЄМНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
Л. І. Алієва, А. В. Тітов
ПРОЦЕС СУМІЩЕНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПОРОЖНИСТИХ ДЕТАЛЕЙ З ФЛАНЦЯМИ
П. Б. Абхарі, О. А. Кузенко, К. Д. Махмудов
МЕТОДИКА ЧИСЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ В РОЗРАХУНКАХ НА МІЦНІСТЬ З УРАХУВАННЯМ КОНЦЕНТРАТОРІВ НАПРУЖЕНЬ
Володимир Іванович Стеблюк, Юрій Георгійович Розов
К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОМД ПРИ АНАЛИЗЕ КИНЕМАТИКИ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ
И. В. Добров, А. В. Семичев, Е. П. Морозенко
СТАН ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ДП «ІВЧЕНКО-ПРОГРЕС»
І. Ф. Кравченко, Е. В. Кондратюк
Визначення кінематичних характеристик в стаціонарних процесах пластичного деформування
Р. І. Сивак
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ТИТАНОВИХ ЗАГОТОВОК РОБОЧИХ ЛОПАТОК КОМПРЕСОРА ВИДАВЛЮВАННЯМ НА ГІДРАВЛІЧНОМУ ПРЕСІ
А. М. Бень, В. А. Тітов
Конструктивне забезпечення устаткування для виготовлення профільованих трубчастих виробів обтисканням неприводними роликами на нерухомій оправці
Ю. Г. Розов, Д. О. Дмитрієв, С. А. Русанов, І. А. Сєліверстов
ДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ МЕТОДАМИ ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНИХ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ
Г. Р. Трохим, Р. М. Юзефович, О. В. Личак, М. З. Варивода, М. В. Бойко, О. М. Лисенко
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ РІЗКИ ТОНКОСТІННИХ ТРУБ НА ЗАГОТОВКИ МЕТОДОМ ПОПЕРЕЧНОГО ЗСУВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПРАВОК, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ
Дмитро Миколайович Савченко, Ольга Віталіївна Холявік, Руслан Степанович Борис

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка

РАСШИРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Андрій Валерійович Мовчанюк, Олександр Федорович Луговський, Фесіч Володимир Петрович
ГЕНЕРАЦІЯ ВИХРОВИХ СТРУКТУР ПАРОЮ ОВАЛЬНИХ ЛУНОК
Volodymyr Voskoboinick, Oleksandr Voskoboinick, Andrey Voskoboinick, Volodymyr Turick
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНА УСТАНОВКА ІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ НЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН
Андрій Лавренюк, Ігор Вікторович Ночніченко
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ КОМІРОК В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВОДНЮЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ КОМІРОК В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВОДНЮЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ КОМІРОК В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ
Ігор Вікторович Ночніченко, Олександр Федорович Луговський, Дмитро Вікторович Костюк
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ КОМІРОК В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ
Ігор Вікторович Ночніченко, Олександр Федорович Луговський, Дмитро Вікторович Костюк
РОЗШИРЕННЯ ДІНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ У МЕХАТРОННИХ СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ П’ЄЗОПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ
Андрій Валерійович Мовчанюк, Олександр Федорович Луговський, Фесіч Володимир Петрович
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ КОМІРОК В ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ ВОДНЮ
Ігор Вікторович Ночніченко, Олександр Федорович Луговський, Дмитро Вікторович Костюк
Дослідження маніпуляторів мобільних роботизованих комплексів побудованих на основі механізмів з паралельними кінематичними структурами
Serhii Strutynskyi, Роман Семенчук

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування

Знос твердосплавних інструментів з покриттям при точінні сталей
Андрій Сергійович Манохін, Сергій Анатолійович Клименко, Вячеслав Мартинович Береснєв
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ СИНТЕЗ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ
Володимир Іванович Войтенко
ВІБРОКАВІТАЦІЙНА ГОМОГЕНІЗАЦІЯ ЦІАНОБАКТЕРІЙ ЯК СИРОВИНИ БІОЕНЕРГЕТИКИ
Ivan Aftanaziv
ON THE INCREASE OF ENERGY IN A HYPERSONIC IMPACT OF A POROUS STRIKERS
Yuri Ivanovitsh Voitenkо
Підвищення довговічності довгомірних деталей поверхневим зміцненням
Іван Семенович Афтаназів, Лілія Іванівна Шевчук, Олександр Омелянович Бойко, Леся Романівна Струтинська
Забезпечення якості поверхневого шару при розточуванні отворів у корпусних деталях
Максим Максимович Шихалєєв, Вадим Вячеславович Медведєв
INFLUENCE OF MECHANICAL SURFACE TREATMENTS ON THE ROUGHNESS, HARDNESS AND RESIDUAL STRESS OF AISI 304 STAINLESS STEEL
Dmytro Lesyk, Hitoshi Soyama, Bohdan Mordyuk, Silvia Martinez, Vitaliy Dzhemelinskyi, Oleksandr Dаnylеikо, Nataliia Khripta, Aitzol Lamikiz
ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Stanislav Radchenko, Lapach Sergiy
РОЗШИРЕННЯ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКОВИХ ВІДРІЗНИХ ФРЕЗ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ
Н. С. Равька, Р. П. Родін, О. А. Івановський, Сергій Володимирович Майданюк
МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ ГВИНТОВИХ КАНАВОК СВЕРДЕЛ
Любов Іванівна Ковальова, Сергій Володимирович Майданюк
Модель точності двосупортних токарних верстатів з ЧПК при дворізцевій обробці
Ігор Володимирович Луців, Віталій Несторович Волошин, Валерій Миколайович Буховець
Питання вимірювання параметрів точності ендопротезів, виготовлених з використанням адитивних технологій
Віталій Анатолійович Пасічник, Світлана Валеріївна Бурбурська, Василь Володимирович Кутуза
Формалізація вибору технології виготовлення зубчастих коліс
Віталій Анатолійович Пасічник, Борис Сергійович Воронцов
Імовірнісно-статистичний метод оцінювання впливу глибини різання та подачі на тангенціальну силу різання при точінні
Петро Дмитрович Кривий, Надія Миколаївна Тимошенко, Володимир Васильович Крупа, Володимир Олексійович Дзюра
Паровые турбины АО "Турбоатом" для АЭС и ТЭС
Ігор Андрійович Пальков
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ІНТЕГРОВАНИХ ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ В МАШИНОБУДУВАННІ
Наталія Ростиславівна Веселовська
Визначення режиму лазерного формування листових матеріалів за допомогою новорозробленого програмного модуля
Олексій Дмитрович Кагляк, Костянтин Шевченко
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ПОЛЯ РЕЗАНИЯ ЧЕРВЯЧНОЙ ФРЕЗЫ С РАЗДЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
Олександр Олександрович Клочко
ПРИСТРІЙ МІКРОПЕРЕМІЩЕНЬ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ ПРЕЦИЗІЙНОГО ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА
Олександр Віталійович Шевченко
Автоматизоване проектування дискових обкатних фрез для обробки відрізних пил з нерівномірним кроком
Олексій Івановський, Тетяна Ніколаєнко, Валерія Парненко
Забезпечення металургійного зв’язку при комбінованому лазерно-ливарному процесі виготовлення біметалів
Сергій Сергійович Салій, Леонід Федорович Головко, Віктор Васильович Романенко, Михайло Сергійович Блощицин
ГОЛОВНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОЇ НАУКИ ПРО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ
Юрій Володимирович Петраков
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ВЕРСТАТНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОЇ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ СУЧАСНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Юрій Володимирович Петраков
Дослідження перетворень полімерів та низькомолекулярних аналогів в умовах, що моделюють різання металів
Oleksandr Vitalijovych Hrubnyk, Victor Oleksandrovych Soshko
ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ
Михайло Сергійович Блощицин, Леонід Федорович Головко, Віктор Васильович Романенко, Сергій Сергійович Салій
Розвиток галузі та створення в Україні сучасного моторвагонного складу залізниць для здійснення швидкісних пасажирських перевезень
Володимир Іванович Приходько, Максим Вікторович Крамаренко
Моделювання вимушених коливань при фрезеруванні тонкої пластини кінцевою сферичною фрезою
Юрій Михайлович Данильченко, Андрій Ігорович Петришин
Стійкість процесу поздовжнього точіння з урахуванням контактної взаємодії заготовки та інструмента
Андрій Ігорович Петришин, Марія Андріївна Данильченко
Design of Multi-Channel Nozzles for Laser Cladding
Ruslan Olehovych Zhuk
On The Quality and Performance Issues at Laser Manufacturing of Medical Implants
Oleksandr Mykolaiovych Stepura
ЗМЕНШЕННЯ ЯВИЩА СТИСКАННЯ РІДИНИ В ЗАЩЕМЛЕНОМУ ОБ’ЄМІ ШЕСТЕРІНЧАТИХ НАСОСІВ
Oleksandr Okhrimenko, Vadym Polishchuk
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ДОРОЖНІХ УМОВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЗЕМНОГО РОБОТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ
Оксана Ярославівна Юрчишин, Василь Борисович Струтинський, Олег Михайлович Гусляков
Синтез інструментального забезпечення оброблення отворів осьовим різальним інструментом
Володимир Миколайович Юхимчук, Віталій Анатолійович Пасічник
ДО ВИКІНЧУВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ТА ПРИЛАДІВ ШЛІФУВАННЯМ
Володимир Павлович Симонюк
Про використання функціонально-орієнтованого підходу при розробці гібридних процесів обробки композиційних матеріалів
Олександр Федорович Саленко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ДИСКОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ ДЕТАЛЕЙ ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ МЕТОДОМ ОБКАТУ
Анатолій Кривошея, Олександр Охріменко

5. Технологічні пріоритети в галузі транспорту і транспортної інфраструктури

Діагностування тягового редуктора електропоїзда квадратичним спектром обвідної вібрації
Сергій Васильович Михалків, Владислав Ігорович Бульба, Андрій Миколайович Ходаківський
Сучасний стан та науково-технічні проблеми розвитку силових установок наземного транспорту
Андрій Петрович Марченко

6. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Георгий Алексеевич Кривов
ОЦЕНКА РАЗМЕРОСТАБИЛЬНОСТИ КОМПОЗИТНОЙ СОТОПАНЕЛИ ДЛЯ УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ГРАВИТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
Mykola Georgijovych Kryshchuk
Развитие Государственного предприятия "АНТОНОВ" в современных условиях
Oleksii Andrieiev, Sergii Bychkov, Olga Nechyporenko
ОЦЕНКА РАЗМЕРОСТАБИЛЬНОСТИ КОМПОЗИТНОЙ СОТОПАНЕЛИ ДЛЯ УСЛОВИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ГРАВИТАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
Mykola Georgijovych Kryshchuk
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Георгий Алексеевич Кривов
Про визначення модулів пружності шаруватого композиційного матеріалу
Konstantin Nikolaevich Rudakov

7. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні

ВІРТУАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛІВ
Максим Олексійович Бондаренко
VIRTUAL LABORATORY OF PHYSICAL RESEARCH OF MATERIALS
Maksym Bondarenko, Yuliia Bondarenko
Магістерська програма «Інструментальні системи інженерного дизайну»
Віталій Анатолйович Пасічник
Вивчення методів випробувань нових матеріалів в навчальному процесі
Олександр Заховайко, Микола Шидловський
Міжнародна акредитація освітніх програм, як інструмент забезпечення якості вищої освіти
Богдан Іванович Дуда, Віталій Анатолійович Пасічник, Валерія Вікторівна Холявко
Покращення практичної конструкторської підготовки студентів залученням до науково-технічних гуртків
Віктор Леонідович Дубнюк
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ МАГІСТРА «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Познаньського університету технологій
Микола Георгійович Крищук, Ольга Валентинівна Вахріна
Покращення практичної конструкторської підготовки студентів залученням до науково-технічних гуртків
Віктор Леонідович Дубнюк
Покращення практичної конструкторської підготовки студентів залученням до науково-технічних гуртків
Віктор Леонідович Дубнюк
ФабЛаби як майданчики розвитку інноваційної інженерної творчості
Юрій Олександрович Тимошенко, Віталій Анатолійович Пасічник
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОЯВИ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
Юрій Миколайович Бардачов, Юрій Георгійович Розов