Інформація про автора

Івахненко, Сергій Олексійович, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, Україна

  • 2023-XXIII Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта - СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА
    Порівняльний аналіз статичної міцності крупних кристалів синтетичного алмазу типу Ib октаедричного габітусу в залежності від типів обробки, як частин технологічного процесу виробництва бурового та монокристального інструменту.
    Тези доповіді