Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Час

проведення

Захід

Місце

проведення

29.06

Заїзд учасників конференції, поселення

29.06

9.00 -10.00

Реєстрація учасників

конференції

Кава - брейк

Зала вченої ради

КПІ ім.

Ігоря Сікорського

10.00-12.00

Відкриття конференції.

I-Пленарне засідання

12.30-13.00

Обід

Альма - матер

12.30-14.30

Продовження

пленарних засідань

Зала вченої ради

14.30

Фотографування

 

14.40

Поселення,

Екскурсія у музей КПІ (за бажанням)

 

18.00

Дружня вечеря

Альма - матер

30.06

9.30

Кава - брейк

Альма - матер

10.00-13.00

II – Пленарне засідання

Зала вченої ради

13.00

Кава - брейк

ауд. 255

13.30-15.30

II – Пленарне засідання

Зала вченої ради

15.30-16.00

Робота по стендовим

доповідям

 

16.00

Заслуховування результатів виконання

держбюджетних тем МОН України

Заключне пленарне

засідання

 

 

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

29 червня, четвер

Відкриття конференції

1000 – 1230

10:00 Вступне слово:

Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАНУ Згуровського М.З.

Голови оргкомітету конференції, директора ММІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського член – кореспонденту НАНУ Бобиря М.І.

10:15 Доповідь
ОСОБЕННОСТИ ИНИЦИАЦИИ КООПЕРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Кривов Г.А., д.т.н.,проф., председатель правления, Зворыкин К.О., руководитель центра, к.т.н., доц., АО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии", г. Киев, Украина
10.35 Дискусія


10:40 Доповідь
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ КОМПРЕСОРІВ ДО ДОЗВУКОВОГО ФЛАТТЕРУ
Зіньковський А.П. д.т.н., проф., Цимбалюк В. А., к.т.н., Кабанник С.Н. м.н.с., Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, м. Київ, Україна
11.00 Дискусія

11:05 Доповідь
Дуальна освіта інженерів-виклик сучасності
Фіалковський А.Р. директор компанії «Прогрестех-Україна», Гладський М.М. керівник відділу навчання та академічних зв’язків м. Київ, Україна
11.25 Дискусія


11:35 Доповідь
Гидродинамика и теплообмен в системах ротор-статор с проницаемой поверхностью
Мочалин Е.В.., д.т.н., проф, КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
11.50 Дискусія

ОБІД

1230 – 1300

13:00 Доповідь
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ АБЛИРУЮЩИХ  ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Кучер Н.К., д.т.н. проф., Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАНУ, г. Киев, Самусенко А.А., ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск, Украина
13.20 Дискусія

 

13:25 Доповідь
ТРИВІСНІСТЬ НАПРУЖЕНЬ ТА РУЙНУВАННЯ ВТОМИ У В'ЯЗКОПРУЖНИХ НЕЛІНІЙНИХ КОМПОЗИТАХ
Maslov B.P., Dr. Science S.P.Timoshenko Institute of Mechanics NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine
13.45 Дискусія

 

13:50 Доповідь
ПРО ГРАНИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МІКРОНЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Штерн М.Б., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Інститут проблем матеріалознавства, Тітов А.В. к.т.н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м.Київ, Україна
14.10 Дискусія

 

14:15 Доповідь
МЕТОД БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ «ОСОБЕННЫХ» ТОЧЕК ТРАЕКТОРИЙ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Лабуткина Т.В., к.т.н., Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр, Украина
14.35 Дискусія

14:40 Доповідь
БЕЙНИТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ДЛЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Гогаев К.А., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Институт проблем материаловедения, г.Киев, Украина
14.50 Дискусія

 

ФОТОГРАФУВАННЯ   1510 – 1520

Екскурсія (ЗА БАЖАННЯМ)

Дружня вечеря  1800


ДРУГИЙ ДЕНЬ

30 червня, п’ятниця

Доповіді за результатами закінчених

докторських дисертацій

1000 – 1300

10:00 Доповідь
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ОБ'ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ НА БАЗІ ПРОЦЕСІВ КОМБІНОВАНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
Алієва Л.І. к.т.н., доц., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
10.20 Дискусія

10:30 Доповідь
Основные требования к научно – исследовательским работам на фоне вызовов “Индустрия – 4.0” и анализ проводимых работ в деле улучшения состояния материально – технической базы и повышения уровня подготовки молодых инженерных кадров.
Турманидзе Р.С.
д.т.н., проф., Апциаури Т.С., Попхадзе Г.З., Грузинский Технический Университет, г. Тбилиси, Грузия
10.50 Дискусія

11.00 Доповідь
УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Ламнауер Н.Ю., к.т.н, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, м. Харьков, Украина
11.15 Дискусія


Доповіді за результатами закінчених кандидатських дисертацій

11:20 Доповідь
Обгрунтування конструктивних параметрів затискних патронів для високошвидкісної обробки
Цвид Т.А., аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, г. Київ, Україна
11.30 Дискусія

11:35 Доповідь
Резка трубчатых заготовок вращающимися оправками
Савченко Д.Н., аспирант, КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев,         Украина
11.50 Дискусія

12:00 Доповідь
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ НАКОПИЧЕННЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В АНІЗОТРОПНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ
Бондарець О.А. асистент КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
12.20 Дискусія

12:30 Доповідь
МАЛОЦИКЛОВА ВТОМА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРУХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАННОСТІ ТА ХОЛОДНИЙ ЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ
Коваль В.В. асистент КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
12.50 Дискусія

 

13:00 Доповідь
АДАПТИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ПРИ ВІРТУАЛЬНОМУ БАЗУВАННІ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Шуплєцов Д.К., аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
13.20 Дискусія

 

13:30 ДОПОВІДЬ
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТІАГЕНТНИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
Ткач І.І.
аспірант, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
13.50 Дискусія

 

ОБІД

1400-1430

 

 

Робота по стендовим доповідям

1430 – 1500

ЗАСЛУХОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ

ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТЕМ МОН УКРАЇНИ

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Звіт керівників секцій.

2. Виступи і побажання учасників конференції.

3. Підведення підсумків роботи конференції, прийняття рішень.

  

Для прийняття рішення щодо внесення доповіді у програму конференції необхідно зареєструватися на сайті конференції http://conf.mmi.kpi.ua

Матеріали конференції, виконані відповідно вимогам до оформлення http://conf.mmi.kpi.ua, будуть надруковані, на початок конференції, у збірнику.

Повні тексти доповідей, рекомендовані оргкомітетом (після їх заслуховування), що відповідають вимогам до спеціалізованих видань України та оформлені згідно вимог публікуються у міжнародному науково-технічному журналі «Mechanics and Advanced Technologies» (http://journal.mmi.kpi.ua/)

Журнал «Mechanics and Advanced Technologies» входить до переліку профільних видань ВАК України та реферується у Реферативних журналах "Джерело" (Україна, Київ). Електронне видання журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського,  включено у загальнодержавну реферативну базу даних «Україніка наукова»  та міжнародні бази даних: Google Scholar, Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor, DAOJ, Index Copernicus, WorldCat, BASE, EBSCO

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг тез становить 2-4 повні сторінки, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал «одинарний», формат А4 (210×297), поля : верхне-2,5, нижне-2,5, леве-2, 0, праве-2,0 см.

УДК… (12 рt) напівжирний, розмір кегля - 12pt, між строковий інтервал - "Одинарний", рівняння по лівому краю, відступ знизу однієї строки (12pt).

НАЗВА  (14pt)

Назва МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ- великими буквами (14pt), шрифт - напівжирний , рівняння по центру, переноси слів у назві не припустимі. Між назвою та основним текстом пропуск однієї строки (12pt).

Автор 1: Прізвище1 І.Б.

Автор 2: Прізвище2 І.Б.

(Наприклад Іванов1 М.В.,  Петров2 О.Л.) (12pt)

1- організація, Місто, Країна

2- організація, Місто, Країна

(Наприклад 1 - КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна) (12pt)

Анотація (розмір кегля - 10pt), інтервал - "Одинарний", Курсив, з абзацним відступом –0,9 см. Рівняння по ширині. Об'єм від 800 до 1000 знаків

Основний текст - шрифт "Times New Roman» (розмір кегля - 12pt), інтервал - "Одинарний", з абзацним відступом – 0,9 см. Рівняння по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати.

Стиль для усіх абзаців - “Звичайний".

Формули набираються у редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype“(12pt). Ширина формули не повинна виходити за межи тексту. Розміщення формул – по центру, нумерації - по правому краю.

Рисунки (зображення) повинні бути виконані за допомогою графічного редактору. Кожне зображення повинне мати підпис (Рис.1-), розміщення по тексту, по центру, розмір кегля - 10 pt, напівжирний , інтервал - "Одинарний ".

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал у таблиці - "Одинарний". Кожна таблиця повинна мати заголовок, шрифт - напівжирний. Номер таблиці по правому краю, назва - по центру.

Список літератури надається у порядку посилань. Неприпустимі посилання на ненадруковані та незавершені роботи. Розмір – 10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.

ОПЛАТА УЧАСТІ

Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь в роботі конференції (з доповіддю або без) необхідно перерахувати в оргкомітет конференції:

- для учасників з України 600 грн.   (у тому числі ПДВ 100,00 грн.) за кожного;

- для іноземних учасників 1000 грн. (у тому числі ПДВ 166,67 грн.) за кожного.

Передбачена заочна участь з публікацією матеріалів конференціі

- для учасників з України 150 грн.   (у тому числі ПДВ 25,00 грн.)

- для іноземних учасників 250 грн.   (у тому числі ПДВ 41,67 грн.)

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску за участь у конференції:

для учасників з України

Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,

р/р 31254226113853, код ЄДРПОУ 02070921.

Банк одержувача: ДКСУ м. Києва, МФО 820172

Призначення  платежу:  В  платіжному  дорученні

обов’язково вказати: для б.№506, КПКВК 2201040, За участь (П.І.Б. учасника) у конференції “Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”.

іноземні учасники конференції сплачують   оргвнесок після прибуття у національній валюті.

Оргвнесок включає: організаційні витрати, комплект матеріалів конференції (в які включено збірник матеріалів конференції), інформаційне забезпечення, кава-брейк в перервах.

Оплата за проживання та проїзд до оргвнеску не входять.

 

Планується проведення екскурсій з урахуванням побажань учасників.

 

 

 

АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙННОГО КОМІТЕТУ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Механіко-машинобудівний інститут  корп. №1, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

За додатковою інформацією звертайтеся до:

заступника голови оргкомітету

Луговського Олександра Федоровича

за тел./факсом: +38(044) 204-84-64;

ученого секретаря конференції

Семінської Наталії Валеріївни

за тел.:+38 (066) 071-23-52

Е-mail: seminska@ukr.net