Загальна інформація

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, а також з актуальних проблем гідроаеромеханіки і мехатроніки.

Ознайомлення з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень, а також вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.     В ході роботи секцій планується проведення презентацій і виставки досягнень наукових колективів.    
Будуть обговорюватися питання розширення інформаційного простору, інтеграції наукових шкіл технічних університетів та інститутів НАН України, розвитку науки і промисловості.

Також передбачено час для заслуховування закінчених дисертаційних робіт, обговорення шляхів подальшого розширення міжнародного співробітництва, поглиблення наукових контактів, концентрації зусиль, спрямованих на підвищення ефективності проведення конференції.

Пленарні доповіді повинні бути представлені у вигляді презентацій (Power Point).

Стендові доповіді - на одному аркуші формату А1.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська, німецька.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

3. Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка.

4. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

5. Інженерна освіта - шляхи вдосконалення.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Прийом заявок на участь у конференції та тез доповідей проводиться до 15 травня 2017 р.

Прибуття у м. Київ 29 червня 2017 року розміщення учасників на Базі «Сосновий» на березі Дніпра, у м. Українка Київської обл.

Робота конференції – з 29 червня до 30 червня 2017р.

Від'їзд учасників конференції – 1 липня 2017р.