Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Час

проведення

Захід

Місце

проведення

29.06

Заїзд учасників конференції, поселення

29.06

9.00 -10.00

Реєстрація учасників

конференції

Кава - брейк

Зала вченої ради

КПІ ім.

Ігоря Сікорського

10.00-12.00

Відкриття конференції.

I-Пленарне засідання

12.30-13.00

Обід

Альма - матер

12.30-14.30

Продовження

пленарних засідань

Зала вченої ради

14.30

Фотографування

 

14.40

Поселення,

Екскурсія у музей КПІ (за бажанням)

 

18.00

Дружня вечеря

Альма - матер

30.06

9.30

Кава - брейк

Альма - матер

10.00-13.00

II – Пленарне засідання

Зала вченої ради

13.00

Кава - брейк

ауд. 255

13.30-15.30

II – Пленарне засідання

Зала вченої ради

15.30-16.00

Робота по стендовим

доповідям

 

16.00

Заслуховування результатів виконання

держбюджетних тем МОН України

Заключне пленарне

засідання

 

 

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ

29 червня, четвер

Відкриття конференції

1000 – 1230

10:00 Вступне слово:

Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАНУ Згуровського М.З.

Голови оргкомітету конференції, директора ММІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського член – кореспонденту НАНУ Бобиря М.І.

10:15 Доповідь
ОСОБЕННОСТИ ИНИЦИАЦИИ КООПЕРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ
Кривов Г.А., д.т.н.,проф., председатель правления, Зворыкин К.О., руководитель центра, к.т.н., доц., АО "Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии", г. Киев, Украина
10.35 Дискусія


10:40 Доповідь
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РОЗРАХУНКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЛОПАТКОВИХ ВІНЦІВ КОМПРЕСОРІВ ДО ДОЗВУКОВОГО ФЛАТТЕРУ
Зіньковський А.П. д.т.н., проф., Цимбалюк В. А., к.т.н., Кабанник С.Н. м.н.с., Інститут проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України, м. Київ, Україна
11.00 Дискусія

11:05 Доповідь
Дуальна освіта інженерів-виклик сучасності
Фіалковський А.Р. директор компанії «Прогрестех-Україна», Гладський М.М. керівник відділу навчання та академічних зв’язків м. Київ, Україна
11.25 Дискусія


11:35 Доповідь
Гидродинамика и теплообмен в системах ротор-статор с проницаемой поверхностью
Мочалин Е.В.., д.т.н., проф, КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина
11.50 Дискусія

ОБІД

1230 – 1300

13:00 Доповідь
ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ АБЛИРУЮЩИХ  ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
Кучер Н.К., д.т.н. проф., Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАНУ, г. Киев, Самусенко А.А., ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля», г. Днепропетровск, Украина
13.20 Дискусія

 

13:25 Доповідь
ТРИВІСНІСТЬ НАПРУЖЕНЬ ТА РУЙНУВАННЯ ВТОМИ У В'ЯЗКОПРУЖНИХ НЕЛІНІЙНИХ КОМПОЗИТАХ
Maslov B.P., Dr. Science S.P.Timoshenko Institute of Mechanics NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine
13.45 Дискусія

 

13:50 Доповідь
ПРО ГРАНИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА ВТРАТУ СТІЙКОСТІ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МІКРОНЕОДНОРІДНИХ МАТЕРІАЛІВ
Штерн М.Б., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Інститут проблем матеріалознавства, Тітов А.В. к.т.н., доц., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м.Київ, Україна
14.10 Дискусія

 

14:15 Доповідь
МЕТОД БЫСТРОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ «ОСОБЕННЫХ» ТОЧЕК ТРАЕКТОРИЙ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Лабуткина Т.В., к.т.н., Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр, Украина
14.35 Дискусія

14:40 Доповідь
БЕЙНИТНЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ДЛЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Гогаев К.А., член-кор. НАНУ, д.т.н., проф., Институт проблем материаловедения, г.Киев, Украина
14.50 Дискусія

 

ФОТОГРАФУВАННЯ   1510 – 1520

Екскурсія (ЗА БАЖАННЯМ)

Дружня вечеря  1800


ДРУГИЙ ДЕНЬ

30 червня, п’ятниця

Доповіді за результатами закінчених

докторських дисертацій

1000 – 1300

10:00 Доповідь
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ОБ'ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ НА БАЗІ ПРОЦЕСІВ КОМБІНОВАНОГО ДЕФОРМУВАННЯ
Алієва Л.І. к.т.н., доц., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ
10.20 Дискусія

10:30 Доповідь
Основные требования к научно – исследовательским работам на фоне вызовов “Индустрия – 4.0” и анализ проводимых работ в деле улучшения состояния материально – технической базы и повышения уровня подготовки молодых инженерных кадров.
Турманидзе Р.С.
д.т.н., проф., Апциаури Т.С., Попхадзе Г.З., Грузинский Технический Университет, г. Тбилиси, Грузия
10.50 Дискусія

11.00 Доповідь
УПРАВЛЕНИЕ ТОЧНОСТЬЮ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗАНИЕМ ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Ламнауер Н.Ю., к.т.н, доц., Украинская инженерно-педагогическая академия, м. Харьков, Украина
11.15 Дискусія


Доповіді за результатами закінчених кандидатських дисертацій

11:20 Доповідь
Обгрунтування конструктивних параметрів затискних патронів для високошвидкісної обробки
Цвид Т.А., аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, г. Київ, Україна
11.30 Дискусія

11:35 Доповідь
Резка трубчатых заготовок вращающимися оправками
Савченко Д.Н., аспирант, КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев,         Украина
11.50 Дискусія

12:00 Доповідь
МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ НАКОПИЧЕННЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В АНІЗОТРОПНИХ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ
Бондарець О.А. асистент КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
12.20 Дискусія

12:30 Доповідь
МАЛОЦИКЛОВА ВТОМА КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З УРУХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАННОСТІ ТА ХОЛОДНИЙ ЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ
Коваль В.В. асистент КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
12.50 Дискусія

 

13:00 Доповідь
АДАПТИВНЕ ОБРОБЛЕННЯ ПРИ ВІРТУАЛЬНОМУ БАЗУВАННІ НА ВЕРСТАТАХ З ЧПК
Шуплєцов Д.К., аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
13.20 Дискусія

 

13:30 ДОПОВІДЬ
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТІАГЕНТНИХ АЛГОРИТМІВ В ЗАДАЧАХ СИНТЕЗУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ
Ткач І.І.
аспірант, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна
13.50 Дискусія

 

ОБІД

1400-1430

 

 

Робота по стендовим доповідям

1430 – 1500

ЗАСЛУХОВУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ

ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТЕМ МОН УКРАЇНИ

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Звіт керівників секцій.

2. Виступи і побажання учасників конференції.

3. Підведення підсумків роботи конференції, прийняття рішень.