Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

STRESS CONCENTRATION NEAR INCLUSIONS IN VISCOELASTIC NONLINEAR COMPOSITES
Borys Petrovich Maslov
Керування процесом метання осколкового диска за допомогою вибухової лінзи.
Юрій Михайлович Сидоренко, Володимир Вікторович Юраткін
Застосування метода підвищення жорсткостей в задачах коливань багатошарових конструкцій
Сергій Іванович Трубачев, Андрій Єлисейович Бабенко, Олег Олександрович Боронко
ПОЛЗУЧЕСТЬ СТАЛИ 08Х18Н9 (Т=600°С) ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
Тамара Николаевна Можаровская, Валерий Николаевич Можаровский
МАЛОЦИКЛОВА ВТОМА ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ.
Віктор Коваль
ГРАНИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ ОБОЛОНОК
Ольга Миколаївна Алексейчук
СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМІЩЕНЬ В СИСТЕМАХ ОСТЕОСИТНЕЗУ
Микола Сергійович Шидловський, Олександр Панасович Заховайко, Маріанна Михайлівна Димань
ДЕФОРМУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІКСАЦІЇ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯСНИХ КІСТОК ПІД ВПЛИВОМ ФІЗІОЛОГІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Микола Сергійович Шидловський, Маріанна Михайлівна Димань, Максим Анатолійович Циганков, Андрій Михайлович Бондар
ПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА НЕОДНОРІДНІСТЬ СТРУКТУРИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ КІНЦІВОК ЛЮДИНИ
Маріанна Михайлівна Димань, Ольга Станіславівна Мусієнко
ОЦІНКА ПОШКОДЖЕНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ТВЕРДОСТІ
Ольга Станіславівна Мусієнко, Олександр Панасович Заховайко
СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ОСТЕОСИНТЕЗУ
Микола Сергійович Шидловський
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РАССЕЯНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ НАРАБОТКЕ
Виктор Петрович Ламашевский
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ВЗАЄМОДІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Сергей Гнучих
Прогнозування процесів деформування і несучої здатностіодноспрямованих вуглепластиків при підвищених температурах
Mykola Kucher
ЕФЕКТИ НАДРІЗУ і НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ПЛИННОСТІ: ЗМІЦНЕННЯ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ 293…4,2 К
Evgen Vorob'ev
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ КОЛЕБАНИЙ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЛОКАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
Анатолій Павлович Зіньковський
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНВАРИАНТНЫХ ЯДЕР НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НЕЛИНЕЙНО-ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ ПО КРИВЫМ ПРОДОЛЬНОЙ И ПОПЕРЕЧНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ
Павел Фернати
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ТОНКОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ-СЖАТИИ
Алла Плащинская
ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДВУХОСНОМ КОМБИНИРОВАННОМ СИММЕТРИЧНОМ МНОГОЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ Без заголовку
Анатолий Погребняк
ОЦІНКА ПОШКОДЖУВАНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЗАЛИШКОВИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ
Ірина Іванівна Бабієнко, Анатолій Павлович Грабовський
АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЛОПАТКИ ВЕТРО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ОТ ДЕЙСТВИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
Богдан Олегович Яхно, Жанар Мунсызбайкызы Ыксан
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НАТЯГА НА ПОВРЕЖДЕННОСТЬ МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ДОРНОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВКАХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д16ЧТ
Антон Миколайович Бабак, Олександр Вікторович Тимошенко
ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ВІБРОМАШИН ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. Дєдов
Прогнозування ефекту зміцнення деталей машин
Василий Степанович Кравчук
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЪЕМНОГО ЗУБНОГО ПРОТЕЗА С РАЗЛИЧНЫМ РЕЛЬЕФОМ ПОВЕРХНОСТИ
Олександр Федорович Дащенко
ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА КРИВИХ УТОМИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ З УРАХУВАННЯМ МІКРОСТРУКТУРИ І АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ НАВАНТАЖЕННЯ
О. М. Герасимчук, О. М. Герасимчук

Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

Форма градиентной кривой распределения температур по длине заготовки при дифференцированном нагреве перед безручьевой гибкой-профилированием
Володимир Валентинович Кухар, Олексій Іванович Сердюк
ПЕРСПЕКТИВИ ВІБРАЦІЙНОГО РОЗКОЧУВАННЯ КІЛЕЦЬ ПІДШИПНИКІВ
Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький, Євгеній Іванович Івашко, Едуард Олексійович Малінка
В’ЯЗКІСТЬ ВУГЛЕЦЕВОЇ МАСИ В ДІАПАЗОНІ ТЕМПЕРАТУРИ 120–170 ºС
Анатолій Юрійович Педченко
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ КАРБУВАЛЬНИХ ШТЕМПЕЛІВ З ПОРОШКОВОЇ СТАЛІ
Олександр Заховайко, Валерій Маковей
КОЕФІЦІЄНТ ЗАПАСУ ТОЧНОСТІ ЗУБЧАТОЇ ПЕРЕДАЧІ ТА НАДІЙНІСТЬ ПРИВОДУ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ БАЗОВИХ КОСМІЧНИХ СТАНЦІЙ
Володимир Микитович Маслей, Костянтин Георгійович Білоусов, Валерій Євгенович Шатіхін, Віктор Сергійович Хорошилов, Валерій Михайлович Попель, Олександр Омелянович Геленко
Технологическая механика деформирования эвтектических материалов при формообразовании элементов конструкций
Вячеслав Андреевич Титов
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ МЕТАЛЛА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Андрій Вячеславович Тітов
КОВКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ДИСКОВ ЛОКАЛЬНЫМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ
Ярослав Геннадиевич Жбанков, И. А. Грачев, Я. М. Чикота
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ЗАГОТОВОК ПРИ РАДИАЛЬНОМ ВЫДАВЛИВАНИИ С ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ
Лейла Играмотдиновна Алиева, Е. И. Коцюбивская Е. И.
СВОЙСТВА КИНЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОЦЕССОВ ВЫДАВЛИВАНИЯ
Лейла Играмотдиновна Алиева
МОДЕЛЮВАННЯ БІЧНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ З ВІСЕСИМЕТРИЧНИМИ ВІДРОСТКАМИ
Іграмотдін Серажутдінович Алієв
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМОУТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ МЕТАЛІВ ГВИНТОВИМ УШИРЯЮЧИМ ПРЕСУВАННЯМ
Наталія Костянтинівна Злочевська, Вячеслав Андрійович Тітов
ФАКТОР ВАГОМОСТІ КЛАПАНА ЯК ОСНОВА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИМИ ПРЕСАМИ
О. С. Корчак
АНАЛІЗ ВПЛИВУ КУТА НАХИЛУ ТОРЦЯ ПУАНСОНА ПРИ ВИДАВЛЮВАННІ ПОРОЖНИСТОЇ КОНІЧНОЇ ДЕТАЛІ
Іграмотдін Серажутдінович Алієв, П. В. Гнєзділов
ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА КРИВИХ УТОМИ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ З УРАХУВАННЯМ МІКРОСТРУКТУРИ І АСИМЕТРІЇ ЦИКЛУ НАВАНТАЖЕННЯ
О. М. Герасимчук, О. М. Герасимчук
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ГНУТТЯ ПЕРФОРОВАНОГО КУТИКА З ОДНОЧАСНИМ ОТРИМАННЯМ РЕБРА ЖОРСТКОСТІ
Антон Дмитрович Лавріненков
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ПРОДОЛЬНОЙ КРИВИЗНЫ ПОКОВКИ В ПРОЦЕССЕ КУЗНЕЧНОЙ ВЫТЯЖКИ
Виталий Леонидович Чухлеб

Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка

Повышение эффективности пылеулавливания дуговой сталеплавильной печи
Василь Анатолійович Ковальов
ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ НА ШИРИНУ И ТОЛЩИНУ ПЛЕНКИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
Сергей Григорович Гончарук
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АПАРАТАХ ОЧИСТКИ ПОВІТРЯ ВІД ПИЛУ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олег Михайлович Яхно, Роман Маріянович Гнатів, Олег Степанович Мачуга
Температурная зависимость оптических свойств воды и оценка ее влияния на коэффициент пропускания водяной завесы
Anatolij Vynogradov, Oleg Jakhno
Методы моделирования условий малой гравитации для жидкого топлива космического аппарата
Василь Анатолійович Ковальов
ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТУРБІННИМИ ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ
Іван Коробко, Андрій Рак, Віталій Кротевіч
ГЕНЕРАЦІЯ КОГЕРЕНТНИХ ВИХОРІВ ПІВСФЕРИЧНОЮ ЛУНКО
Volodymyr Turick, Volodymyr Voskobijnick, Andrij Voskobijnick
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПОРА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА НА ОСНОВЕ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Андрей Контстантинович Давиденко, Андрей Юрьевич Хатунцев
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТА УМОВИ РОБОТИ КРИЛОВОГО ВИХОРОГЕНЕРАТОРА У ВПУСКНОМУ СОПЛІ ВИХРОВОЇ КАМЕРИ
Віктор Олександрович Кочін, Володимир Миколайович Турик, Марія Вікторівна Кочіна
ІННОВАЦІЙНА ЕЛЕМЕНТНА БАЗА, ЗАПРОПОНОВАНА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОСНОВ ТЕОРІЇ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ
Сергій Васильович Струтинський
ОСОБЛИВОСТІ ОБТІКАННЯ ПРУЖНИХ ПЕРЕГОРОДОК ПОТОКОМ В*ЯЗКОЇ РІДИНИ
Василь Анатолійович Ковальов, Олег Кравчук
Використання методу почленної диз’юнкції для синтезу лопаті вітроенергетичної установки
Роман Володимирович Зінько
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕМІШУВАННЯ ДИСПЕРСНИХ СЕРЕДОВИЩ
В. Мартинцев, А. Чичур
Дослідження течії рідини у калібрувальній трубці при формуванні ріжучого струменя
Олександр Сергійович Галецький, Ігор Вікторович Ночніченко, Вікторія Олегівна Богдашевська
Особливості течії робочої рідини крізь калібровані дроселі та канали поршневої клапанно-дросельної групи гідравлічного двотрубного амортизатора
Ігор Вікторович Ночніченко, Олександр Сергійович Галецький, Володимир Олегович Сідлецький
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЇХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО РОЗПИЛЕННЯ
Олексій Дмитрович Коваль, Михайло Сергыйович Козерацький
МОДЕЛЮВАННЯ ВИХРОВИХ ТЕЧІЙ У ТРИВИМІРНИХ ЗАГЛИБЛЕННЯХ
Володимир Миколайович Турик, Олексій Іщенко

Прогресивна техніка і технологія машинобудування

ПОВЕРХНЕВЕ МОДИФІКУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З МЕТОЮ УПРАВЛІННЯ ЇХ РЕСУРСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
Анатолій Кирилович Скуратовський, Олег Віталійович Радько
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ПЛОСКИХ ОПТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПОЛИРОВАНИИ
Оксана Юрчишин
РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІЙ БАГАТОКООРДИНАТНИХ ШАРНІРНО СТРИЖНЕВИХ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНВЕРСІЇ
Dmytro Oleksiyovych Dmytriev
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПРЕСУВАННЯ ПРУТКОВИХ ВИРОБІВ
Юрій Михайлович Гузенко, Влпдислав Сергійович Олійник
ТРИВИМІРНИЙ АНАЛІЗ ШОРСТКОСТІ ПОВЕРХНІ ЯК ЧАСТИНА ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ З ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Максим Олександрович Цисар
Аналіз конструкцій і розрахунок напружень в тонкостінних втулках малогабаритних гідромеханічних затискних патронах.
Віталій Вікторович Музиченко
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИПРОБУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ НА МАШИНІ ТЕРТЯ СМЦ-2
Юрій Михайлович Гузенко
АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ
Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький, Вячеслав Семенович Кривошеєв, Валерій Миколайович Куриленко
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАНОВУГЛЕЦЕВОГО МОДИФІКУВАННЯ ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ
Олександр Євгенович Колосов
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄМНИХ ГІДРОПРИВОДІВ ВЕРСТАТІВ
Дмитро Юрійович Федориненко, Олександр Павлович Космач, Сергій Петрович Сапон, Вячеслав Михайлович Безручко, Володимир Михайлович Чуприна
Адаптивні механізми затиску токарних верстатів
Віталій Несторович Несторович
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕХАТРОННЫХ МАТЕРИАЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
Yuliya Serebriy, Anatolу Gushchin, Sergiy Zelinskiy
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО СПОСОБА ШЛИФОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОФИЛЕЙ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК
Sergiy Zelinskiy, Anatolу Gushchin, Yuliya Serebriy
Розробка системи для скульптурних фрезерування
Ljubodrag Tanovic, Goran Momir Mladenovic
МОДУЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СИЛ РІЗАННЯ
Сергій Володимирович Майданюк, Олександр Анатолійович Плівак
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ ПЕРЕСУВАННЯ МОСТОВОГО КРАНА НА ВТРАТИ ЕНЕРГІЇ І ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ
Олексій Борисович Нєженцев
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МИКРОСВËРЛ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ ПАКЕТА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Рауль Сергійович Турманідзе, Василий Илоевич Бачанадзе, Гиоргий Зурабович Попхадзе
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛІВ
Віктор Васильович Романенко
ДИНАМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЙ КОМПЛЕКТНИХ ШПИНДЕЛЬНИХ ВУЗЛІВ НА ОПОРАХ КОЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПАРАМЕТРИЧНИХ 3D-МОДЕЛЕЙ
Volodymyr Mikhail Chupryna
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БІМЕТАЛІВ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИМ МЕТОДОМ
Віктор Васильович Романенко
СТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ ПІСЛЯ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ КАРБІДАМИ ТИТАНУ ТА ВАНАДІЮ
Юрій Валентинович Ключников, Олександр Сердітов
Дослідження властивостей захисних карбідних покриттів
Юрій Валентинович Ключников
СТІЙКІСТЬ СТАЛЕЙ ПІСЛЯ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ КАРБІДАМИ ТИТАНУ ТА ВАНАДІЮ
Юрій Валентинович Ключников
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ
Юрій Валентинович Ключников
УПРОЧНЕНИЕ СТАЛЕЙ КАРБИДНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
Юрій Валентинович Ключников, Мунир Аль Хавальди
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ БІМЕТАЛІВ ЛАЗЕРНО-ЛИВАРНИМ МЕТОДОМ
Віктор Васильович Романенко
СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РУХУ СОНЯЧНОГО КОЛЕКТОРА ВІДПОВІДНО ЗМІНІ ПОРИ РОКУ
Володимир Симонюк
ТЕОРЕТИЧНА ОЦІНКА ТЕМПЕРАТУРИ НА ПЛЯМАХ СПАЛАХУ НА ПЕРЕДНЬОЇ ПОВЕРХНІ ІНСТРУМЕНТУ З ПКНБ ІЗ ПОКРИТТЯМ ПРИ ТОЧІННІ ЗАГАРТОВАНОЇ СТАЛІ
Сергій Анатолійович Клименко
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ОБРОБЦІ НА ВЕРСТАТАХ
Олександр Віталійович Шевченко
МАКРОСКОПІЧНА МОДЕЛЬ МІКРОВЗАЄМОДІЇ РІЗНОЙМЕННИХ АТОМІВ СПЛАВУ ТА ХОЛОДНИЙ ЯДЕРНИЙ СИНТЕЗ
Іван Григорович ГРАБАР
ПОРИСТІ БІОСУМІСНІ КЕРАМІКИ З ІНДУКОВАНИМ ПОВЕРХНЕВИМ ЗАРЯДОМ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВОДЯНИХ ФІЛЬТРІВ
Іван Григорович ГРАБАР
ЛАЗЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ЗІСТАРЕНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ
Анатолій Миколайович Лутай
Объемная секторно­лопастная гидромашина
Владлен Леонидович Беседин, Валентин Николаевич Тихенко, Александрч Арнольдович Волков
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИПУСКА ПО ВПАДИНАМ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА
Н. В. Лищенко, А. Н. Ковальчук, В. П. Ларшин
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ПЕРЕМЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ
Ганна Василівна Баланюк
ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ ОТДЕЛОЧНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ПРИ ПОДРЕЗКЕ СВОБОДНЫХ ПРЕРЫВИСТЫХ ТОРЦЕВ
Олександр Андрійович Оргіян, Іван Михайлович Творищук
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ САПФИРА С РАЗЛИЧНОЙ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ПРИ НАНОПОЛИРОВАНИИ
Юрій Філатов
ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРО-ХІМІКО-ІМПУЛЬСНОГО ПОЛІРУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ МЕТАЛЕВИХ ДЗЕРКАЛ ЛАЗЕРНИХ СИСТЕМ
Михайло Сергійович Блощицин, Леонід Федорович Головко
FRAME-CONFIGURATIONS CONCEPTION OF MACHINE-TOOLS WITH PARALLEL STRUCTURE MECHANISMS
Yu. M. Kuznetsov, D. O. Dmytriev, P. V. Keba, S. M. Piven
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ КАРКАСНЫХ КОМПОНОВОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА МОДУЛЬНОМ ПРИНЦИПЕ
Ю. Н. Кузнєцов, Ф. С. Аль-Рефо Ибрагим
ЛАЗЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ЗІСТАРЕНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ
Анатолій Миколайович Лутай
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИСОКОТОЧНОЇ ОБРОБКИ ОБ’ЄКТІВ МОБІЛЬНИМИ ВЕРСТАТАМИ-РОБОТАМИ
Василь Борисович Струтинський, Володимир Михайлович Чуприна, Андрій Андрійович Гуржій
ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ВІБРОКИПІННЯ В ПРОЦЕСІ ІОННО-ПЛАЗМОВОГО ПЛАКУВАННЯ ПОРОШКІВ
Ігор Сєліверстов, Сергій Русанов, Ігор Смирнов
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЧНИХ МЕТОДІВ ПОЛІРУВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ДЗЕРКАЛЬНИХ СИСТЕМ
Михайло Сергійович Блощицин, Леонід Федорович Головко
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ПОЛІРУВАННЯ ДЛЯ ДЗЕРКАЛ ЛАЗЕРНИХ СИСТЕМ
Михайло Сергійович Блощицин, Леонід Федорович Головко
Дослідження динамічних характеристик пневмогідравлічного цифрового приводу з гідравлічними об'ємними дозаторами
Вячеслав Дідовець, Микола Андрійович Новік
ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ЛАЗЕРНО-УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ЗМІЦНЮВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНОЇ ОБРОБКИ НА ВЕЛИЧИНУ ЗНОШУВАННЯ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ СТАЛІ Х12МФ
Дмитро Анатолійович Лесик
Синтез багатоваріантних технологічних процесів
Ігор Ігорович Ткач
ЛАЗЕРНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ З ЗІСТАРЕНИХ СПЛАВІВ АЛЮМІНІЮ
Анатолій Миколайович Лутай
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТС
Євген Валентинович Корбут
ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕМАТИЧНОГО ПЕРЕДНЬОГО КУТА ЗУБА ДИСКОВОЇ ОБКАТНОЇ ФРЕЗИ ДЛЯ ОБРОБКИ БАГАТОЗУБИХ ВИРОБІВ З НЕРІВНОМІРНИМ КРОКОМ
Наталія Сергіївна Равська
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ, ІНЖЕНЕРНИЙ АСПЕКТ
Євген Валентинович Корбут
ФОРМУВАННЯ ЗНОСОСТІЙКОГО ПОКРИТТЯ НА РІЗАЛЬНОМУ ІНСТРУМЕНТІ ЗІ СТАЛІ Р6М5
Василь Федорович Лабунець
Реологічні дослідження масел змащувальних систем.
Сергей Викторович Носко
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ТОЧНІСТЬ ЗАТИСКНИХ ЦАНГОВИХ ПАТРОНІВ
Олександр Валеріанович Литвин, Ірина Романівна Ящук
КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
Іван Назаренко
ФОРМУВАННЯ БОРИДНИХ ШАРІВ НА ТВЕРДИХ СПЛАВАХ В УМОВАХ ДІЇ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ
Світлана Михайлівна Чернега, Ігор Анатолійовіич Поляков
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДЙОМНИКІВ У РЕАЛЬНИХ РЕЖИМАХ ЇХ НАВАНТАЖЕННЯ
В. Король, В. Ободенко
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РУХУ ВІБРОРПРИСТРОЮ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇЇ ІЗ ОБРОБЛЮВАЛЬНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
А. Запривода, Микола Ручинський