Секції конференції

Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла

Керівники
  • Ірина Бабієнко, КПІ ім. Ігоря Сікорського
  • Микола Бобир, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів.

Керівники
  • Вячеслав Титов, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Прикладна гідроаеромеханіка і мехатроніка

Керівники
  • Олександр Луговський, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Прогресивна техніка і технологія машинобудування

Керівники
  • Юрій Петраков, НТУУ "КПІ" Механіко-машинобудівний інститут
Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed