Загальна інформація

Міжнародна науково-технічна конференція Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта,

з 7 по 10 вересня 2021 року.

Конференція проводиться Механіко-машинобудівним інститутом КПІ ім. Ігоря Сікорського

на базі Херсонського національного технічного університету.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла.

2. Прогресивна техніка і технологія машинобудування.

3. Авіакосмічні системи та технології.

4. Проблеми вищої інженерної освіти в Україні.

Регламент конференції

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних засідань та стендових доповідей з сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки і технології машинобудування, авіакосмічних систем та технологій, а також особливостей підготовки інженерних фахівців в Україні.


Участь у Форумі надасть Вам можливість:


-Поділитись науковими здобутками, зокрема результатами робіт, виконаних за державним замовленням та завершених дисертацій.


-Взяти участь у обговоренні найбільш актуальних проблем сучасного машинобудування на спільних пленарних засіданнях.


-Опублікувати свою доповідь в збірнику матеріалів конференції, який входить до міжнародних наукометричних баз та пошукових систем.


Повні тексти доповідей, рекомендовані оргкомітетом (після їх заслуховування), що відповідають вимогам до спеціалізованих видань України та оформлені згідно вимог публікуються у міжнародному науково-технічному журналі «Mechanics and Advanced Technologies».


Програма ФОРУМУ

 


____//________//________//___

Матеріали конференції

 
--------------------

Оплата участі


Організаціям і фахівцям, що бажають взяти участь в роботі конференції (з доповіддю або без) необхідно перерахувати в оргкомітет конференції:

- для учасників з України 500 грн. (у тому числі ПДВ 83,33 грн.) за кожного;

- для іноземних учасників 800* грн. (у тому числі ПДВ 133,33 грн.) за кожного.


Передбачена дистанційна участь з публікацією матеріалів конференціі

- для учасників з України 150 грн. (у тому числі ПДВ 25,00 грн.)

- для іноземних учасників 250 грн. (у тому числі ПДВ 41,67 грн.)


Банківські реквізити для перерахування оргвнеску за участь у конференції: для учасників з України
Одержувач: КПІ ім. Ігоря Сікорського,
р/р UA638201720313221007201013853,
код ЄДРПОУ 02070921.
Банк одержувача: ДКСУ м. Києва,
Призначення платежу: В платіжному
дорученні обов’язково вказати:
для б.№506, КПКВК 2201040,
За участь (П.І.Б. учасника) у конференції
“назва конференції”.


Іноземні учасники конференції сплачують
оргвнесок після прибуття у національній валюті.
Оргвнесок включає: організаційні витрати,
комплект матеріалів конференції
(в які включено збірник матеріалів конференції), інформаційне забезпечення, кава-брейк в перервах.