Програма

Програма цієї конференції доступна за посиланням нижче.
Програма Форуму інженерів-механіків

 

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

7 вересня, вівторок

9:30 ВСТУПНЕ СЛОВО Бобир Микола Іванович, голова оргкомітету конференції, чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. Бардачов Юрій Миколайович, ректор ХНТУ, д.т.н., проф. 9:40 Грінченко Віктор Тимофійович академік НАН України, д.т.н., проф., Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ, Україна «Наука і суспільство. Сучасні проблеми» 10:05 Кривов Георгій Олексійович Голова правління ВАТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», д.т.н., проф., м. Київ, Україна «Домінанта науки у Державній цільовій науково-технічній програмі розвитку авіаційної промісловості на 2021–2030 роки» 10:30 Кравченко1 Ігор Федорович, Кондратюк2 Едуард Васильович 1Ген. конструктор ДП «Івченко-Прогрес», чл.-кор. НАН України, д.т.н., проф. 2Головний технолог ДП «Івченко-Прогрес», к.т.н. «ДП «Івченко-Прогрес»: Cтан та розвиток підприємства і сучасні тенденції розвитку авіадвигунобудування» 10:55 Андрєєв Олексій Вікторович головний інженер ДП «Антонов», д.т.н., проф., м. Київ, Україна «Повышения эффективности создания конструкций транспортных самолетов из полимерных композиционных материалов на этапах жизненного цикла изделия» 11:20 Стричек Ярослав д.т.н., проф., Вроцлавська політехніка, м. Вроцлав, Польща «New trends in design of fluid power elements and systems» 11:45 Танович Любодраг заст. декана, Машинобудівний факультет Белградського університету, д.т.н., проф., Сербія «Вища освіта в республіці Сербія в аспекті європейського простору вищої освіти» 12:10 Баглюк Геннадій Анатоліойвич заст. директора, Інститут проблем матеріалознавства НАН України, чл.-кор. НАН України, д.т.н. «Гаряче штампування порошкових матеріалів: сучасний стан та перспективи» 12:35 Штерн Михайло Борисович чл.-кор. НАН України, д.т.н., зав. відділом, Інститут проблем матеріалознавства НАН України «Деформаційно стимульоване структуроутворення та ресурс пластичності композиційних та пошкоджених матеріалів» 13:00 Розов Юрій Георгійович, Дмитрієв Дмитро Олексійович, Сєліверстов Ігор Анатолійович, Русанов ‪Сергій Аркадійович Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна «Кінетико-маніпуляційні і енерго-силові властивості обладнання прецизійних складнопрофільних виробів» 13:25 Ноговіцин Олексій Володимирович заст. директора, Фізико-технологічнийо інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ, Україна «Структуроутворення і властивості високоміцних алюмінієвих сплавів в умовах технологічного процесу «валкова розливка-гаряча прокатка-термічна обробка» 13:50 Панченко Анатолій Іванович зав. кафедрою, д.т.н., проф., Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, м.Мелітополь, Україна «Модулі мехатронних систем на основі гіпоціклоідального зачеплення» 14:15 Кузнєцов Юрій Миколайович віце-президент ГО «Нац. АН ВО України»,д.т.н., проф. КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «НЕДАЛЕКЕ МАЙБУТНЄ – ЯКІСНИЙ ПЕРЕХІД ВІД «ІНДУСТРІЯ 4.0» ДО «ІНДУСТРІЯ 5.0» 14:40 Лабуткіна Тетяна Вікторівна Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна «Структури на основі еліптичних дуг в задачах проектування траєкторій і створення механічних систем» ДОПОВІДІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАКІНЧЕНИХ ДЕРЖБЮДЖЕТНИХ ТЕМ 15:05 «Створення методів пластичного формоутворення конструкцій з нового зварювального сплаву системи Al-Mg-ПМ-РЗМ з високими механічними властивостями для авіакосмічного машинобудування» Тітов Вячеслав Андрійович – керівник теми, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, України Поливода С.Л. – Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ, Україна Осташ О.П. – Фізико-механічний інститут НАН України, м. Львів, Україна 15:25 «Розвиток основних положень проектування маніпуляторів мобільних (15) роботів спеціального призначення адаптованих для роботи з небезпечними об’єктами» Струтинський Василь Борисович – керівник теми, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, України

8 вересня, середа

ДОПОВІДІ ЗА ПІДГОТОВЛЕНИМИ ДО ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИМИ ДИСЕРТАЦІЯМИ 9:30 Корбут Євген Валентинович доцент, к.т.н., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Наукові основи підвищення працездатності різального інструменту для обробки ВПКМ шляхом модифікації поверхневого шару» 10:00 Дискусія 10:05 Мозговий Олександр Васильович доцент, к.т.н., Вінницького національного педагогічного університету, м. Вінниця, Україна «Визначення механічних властивостей зміцнених неоднорідних авіаційних матеріалів шляхом механічної спектроскопії» 10:35 Дискусія 10:40 Тітов Андрій Вячеславович доцент, к.т.н., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Основи технологічної механіки формоутворення деталей з тонкостінними елементами з алюмінієвих сплавів ізотермічним деформуванням» 11:10 Дискусія 11:15 Поліщук Михайло Миколайович доцент, к.т.н., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Автоматизований синтез мобільних роботів довільної орієнтації в технологічному просторі»(Поліщук М.М., Ю.М. Кузнєцов) 11:45 Дискусія 11:50 Ночніченко Ігор Вікторович доцент, к.т.н., КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Розвиток наукових основ явища переносу енергії в гідромеханічних і механотронних системах» 12:20 Дискусія КАВА-БРЕЙК 12:25–13:00 Доповіді за підготовленими до захисту кандидатськими дисертаціями 13:00 Сохан Дмитрий Володимирович аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Процес виготовлення деталей з профілів складного перерізу гнуттям у двох площинах» (керівник Тітов В.А.) 13:20 Дискусія 13:25 Майданюк Сергій Володимирович аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Розробка конструкції відрізних фрез з різнонаправленими зубцями» (керівник Охріменко О.А. ) 13:45 Дискусія 13:50 Салій Сергій Сергійович аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Підвищення ефективності методу виготовлення біметалевих матеріалів із застосуванням лазерно-ливарних процесів» (керівник Головко Л.Ф.) 14:10 Дискусія 14:15 Данилейко Олександр Олександрович аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна «Поліпшення якості сталевих деталей комбінованою лазерно-деформаційною обробкою» (керівник Джемелинський В.В. ) 14:25 Дискусія