Подання

Надсилання доповідей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для конференції Наукові конференції України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати доповіді на конференцію та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

УДК… (12 рt)

Автор 1: Прізвище1 І.Б. наукова ступінь, звання

Автор 2: Прізвище2 І.Б. наукова ступінь, звання

(Наприклад Іванов1 М.В. д.т.н., проф., Петров2 О.Л. к.т.н., доц.) (12pt)

1- організація, Місто, Країна

2- організація, Місто, Країна

(Наприклад 1 - НТУУ «Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна) (12pt)

НАЗВА ТЕЗ (12pt)

Тези набираються в редакторі "Microsoft WORD".

Аркуш білий формату А4 з полями: верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см.

Шрифт "Times New Roman Cyr".

УДК – напівжирний, розмір кегля - 12pt, між строковий інтервал - "Одинарний", рівняння по лівому краю, відступ знизу однієї строки (12pt).

Прізвище авторів, наукова ступінь – рівняння по лівому краю, шрифт - напівжирний (12pt).

Назва організації (установи) - рівняння по лівому краю (12pt), пропуск однієї строки (12pt).

Назва тез - великими буквами (12pt), шрифт - напівжирний , рівняння по центру, переноси слів у назві не припустимі. Між назвою та основним текстом пропуск однієї строки (12pt).

Основний текст - шрифт "Times New Roman» (розмір кегля - 12pt), інтервал - "Одинарний", з абзацним відступом – 0,9 см. Рівняння по ширині. Автоматичні переноси та нумерацію сторінок не застосовувати.

Стиль для усіх абзаців - “Звичайний".

Формули набираються у редакторі формул "Microsoft Equation 3" або "Mathtype“(12pt). Ширина формули не повинна виходити за межи тексту. Розміщення формул – по центру, нумерації - по правому краю.

Рисунки (зображення) повинні бути виконані за допомогою графічного редактору. Кожне зображення повинне мати підпис (Рис.1-), розміщення по тексту, по центру, розмір кегля - 10 pt, напівжирний , інтервал - "Одинарний ".

Таблиця не повинна виходити за межі тексту. Інтервал у таблиці - "Одинарний". Кожна таблиця повинна мати заголовок, шрифт - напівжирний. Номер таблиці по правому краю, назва - по центру.

Список літератури надається у порядку посилань. Неприпустимі посилання на ненадруковані та незавершені роботи. Розмір – 10pt. Автор та перше слово у назві - курсив.

 

Вимоги до подання

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для керівника нижче дані необхідні пояснення).
  2. Тези доповідей, виконані відповідно вимогам до оформлення тез (1-3 повні сторінки, набрані в редакторі "Microsoft WORD". Аркуш білий формату А4 з полями: верхнє-2,5, нижнє-2,5, ліве-2,0, праве-2,0 см. Шрифт "Times New Roman Cyr", розмір кегля - 12pt)
  3. Текст дотримується стилістичних та бібліографічних вимог, викладених у Керівництві для авторів.
 

Положення про авторські права

Автори, які подають матеріал на цю конференцію погоджуються з наступними умовами: а) Автори зберігають авторське право на свою роботу, дозволяючи конференції розмістити цю раніше неопубліковану роботу під ліцензією Creative Commons Attribution, яка дозволяє іншим вільно мати доступ, використовувати і обмінюватися роботу, з визнанням авторства цієї роботи і її початкового уявлення на цій конференції. б) Автори можуть відмовитися від умов ліцензії CC і укласти окремі, додаткові домовленості, які не-ексклюзивного розповсюдження і подальшої публікації даної роботи (наприклад, публікація переглянутого варіанту в журналі, відправка його в інститутському репозиторії або опублікувати його в книзі), з визнанням її первісної презентації на цій конференції. с) Крім того, авторам рекомендується розміщувати і поділитися своєю роботою в Інтернеті (наприклад, в інституційних репозитаріїв або на їхньому сайті) в будь-який момент до і після конференції.

Положення про конфіденційність

 

Імена та адреси електронної пошти, введені в цьому сайті конференції будуть використовуватися виключно для заявлених цілей цієї конференції і не будуть доступні для будь-якої іншої мети або будь-який інший партії.